Nieuws

Vacature | Projectleider You're Welcome (16-24 uur per week)

Delen

Vacature | Projectleider You're Welcome (16-24 uur per week)

Leeuwarden is culturele hoofdstad van Europa in 2018. De basis voor het programma van dat jaar is beschreven in het bidbook waarmee de Stichting Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 (LF2018) zich in 2013 kandidaat stelde en de verkiezing won. Meer achtergrondinformatie én het bidbook (onder downloads) zijn in te zien onder het kopje ‘info’.

Van groot belang, tegelijk met het concrete programma in 2018, is de duurzame ‘legacy’ die het zijn van Culturele Hoofdstad creëert. Dit is een rode draad in de manier waarop het programma en de projecten daarbinnen worden ontwikkeld. De Stichting LF2018 is gevestigd in de Blokhuispoort in Leeuwarden. Het is de regie-organisatie voor het programma in 2018, behoudens enkele uitzonderingen worden er geen projecten zelf geproduceerd.

You're Welcome

Op dit moment zoeken we een projectleider voor You're Welcome (werktitel). Een programma dat niet in het bidbook stond maar dat we daar later, mede op verzoek van de Europese Jury, aan toegevoegd hebben. De voorlopige programma tekst luidt: In You're Welcome staat de actualiteit van ‘samen leven’ centraal, de Friese mienskip die zich openstelt voor een veranderende wereld. De actualiteit in 2018, zoals op dit moment de oorlog in o.a. Syrië, degenen die daarvoor vluchten en de landen waar ze heen gaan, aanslagen, Trump en Poetin, de discussie rond 'zwarte Piet'.

Een programma van en voor diegenen wiens wieg in Nederland stond, samen met degenen die er misschien niet geboren maar wel thuis zijn, of die er wel geboren zijn maar zich niet (meer) thuis voelen. You're Welcome verbindt en verankert het thema dat in verschillende onderdelen van het officiële programma een rol speelt en realiseert een podium voor lokaal, nationaal en Europees perspectief.

We denken daarbij aan verkenning in de vorm van debatten, gesprekken en interventies samen met beeldend kunstenaars, theatermakers, schrijvers, journalisten en wetenschappers en een tentoonstelling met werk van een jonge generatie Europese kunstenaars. Vanuit de ‘urban’ cultuur presenteren we een serie optredens, residenties en coproducties met toonaangevende Nederlandse artiesten.

De ‘urban’ artiesten vertegenwoordigen bij uitstek een geluid dat in de Nederlandse samenleving groepen verbindt en inspireert. Ook werken we samen met Stichting 4 en 5 mei aan een hernieuwde invulling van herdenken van oorlogsslachtoffers en vieren van de vrijheid. You're Welcome valt onder de verantwoordelijkheid van de thema-producers van Community & Diversity en Lab LWD.

Zij zoeken namens de Stichting LF2018 op korte termijn een ervaren projectleider om de plannen en contacten die er liggen uit te werken tot een compleet programma met werkzame projectstructuur en een uitvoerend team i.s.m. daarbij passende partners uit het lokale, nationale en internationale culturele en maatschappelijke veld. Het project begint onder de vlag van de Stichting LF2018 met als mogelijk en voor de toekomst wellicht wenselijk scenario dat het een project van een bestaande of nieuw te ontwikkelen organisatie wordt.

Functieomschrijving

Kern van de functie is het inhoudelijk en organisatorisch opbouwen en neerzetten van het project, waarbij afhankelijk van het profiel van de projectleider voor bepaalde onderwerpen uiteraard andere medewerkers gevraagd kunnen worden. Te ontwikkelen aspecten zijn inhoud & makers, partners, structuur, team, begroting, financiering (eigen bijdrage, tickets, fondsen, sponsoring), productie, marketing, etc.

Tijdsinspanning en soort van dienstverband / opdracht

Tussen aanname en ca. juni 2017 zal het gaan om projectontwikkeling op basis van 16-24 uur per week.

Vanaf september 2017 verwachten we dat de uitvoering start en is het aantal uren afhankelijk van de uitvoerende taken die de projectleider naast het overall aansturen van het project op zich neemt. De kern van de uitvoerende werkzaamheden ligt in de tweede helft van 2017 en het jaar 2018.

Honorering

Bij deze functie behoort een salarisniveau of honorarium dat op basis van kennis en ervaring afgeleid wordt van de CAO Nederlands Theater plus evt. reis- en verblijfskostenvergoeding.

Wat voor kandidaat zoeken we?

We zoeken een kandidaat (hbo-/wo-niveau) die inhoudelijke en organisatorische kennis, ervaring en een netwerk heeft binnen zowel de kunsten en culturele sector als het maatschappelijke veld. De kandidaat kan een persoon of een organisatie zijn. Iemand/een organisatie die aantoonbaar thuis is in de thematiek, die zich kan inleven in verschillende perspectieven, bij voorkeur iemand met een niet-Westerse achtergrond.

Omdat de organisatie van LF2018 sterk lokaal en regionaal geborgen is denken we dat ook iemand/een organisatie van buiten de regio deze functie goed zou kunnen vervullen, mits met de wens zich te verbinden en merendeels vanuit Leeuwarden te werken. Een zelfstandig werkende programmamaker met sterke zakelijke kwaliteiten of een inhoudelijk gedreven producent/zakelijk leider. Een goede genuanceerde communicator die kan aanjagen en verbinden in complexe processen. Iemand/een organisatie met een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.

Een aanbod doen/solliciteren

Spreekt de functie aan? Stuur dan graag een aanbod/sollicitatie met CV o.v.v. projectleider YOU’RE WELCOME per mail aan: suzannepeeters@2018.nl Deadline 7 februari 2017. Gesprekken met geselecteerde kandidaten zullen gevoerd worden op woensdag 15 februari 2017. Voor toelichting op de vacature kunt u contact opnemen met Meinke Noordam via meinkenoordam@2018.nl.

Er zal geen gebruik gemaakt worden van aanbiedingen van recruiters, detacheerders, uitzendbureaus, of andere bemiddelingsbedrijven.