Nieuws

​Vacature | Medewerker sponsoring en commercie, 32-40 uur

Delen

​Vacature | Medewerker sponsoring en commercie, 32-40 uur

Leeuwarden en Fryslân staan in 2018 in de etalage van Europa. Dan presenteren de stad en provincie zich namens Nederland als de Europese Hoofdstad van Europa met een uniek cultureel programma. Het programma van Leeuwarden-Fryslân 2018 zal bestaan uit een groot aantal bijzondere evenementen en projecten die tijdens en ook in aanloop naar 2018 vorm wordt gegeven. Het culturele programma in 2018 (en de ontwikkeling daarvan richting 2018) is in de ogen van Leeuwarden-Fryslân 2018 een belangrijke katalysator voor verandering (sociaal, economisch, etc). Het zijn van de Culturele Hoofdstad gaat niet (met name) om het culturele programma, het feest in 2018, maar gaat erom hoe dat jaar bijdraagt aan een betere, mooiere samenleving in 2020, 2025 of 2030.

Ter versterking van het team sponsoring en commercie dat zich onder andere bezig houdt met Club2018, zijn wij op zoek naar een zelfstandige en resultaatgerichte medewerker sponsoring en commercie.

Organisatie

De leiding van onze organisatie is in handen van de cultural director/CEO die zich laat bijstaan door de managing director. De director legacy is verantwoordelijk voor de (structurele culturele) nalatenschap van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Binnen onze organisatie hebben wij een programmateam, bestaande uit vijf themaproducenten die onder aansturing van de cultural director/CEO verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming, realisatie en kwaliteit van het programma 2018.

De medewerker sponsoring en commercie valt hiërarchisch onder het hoofd sponsoring en commercie. Standplaats is Leeuwarden.

Club2018

Leeuwarden-Fryslân 2018 staat in het centrum van de belangstelling en dat is goed voor iedereen. Door onszelf als een “Iepen Mienskip” te presenteren laten we zien wat onze mentaliteit, onze cultuur en onze visie op de wereld betekent.

En dit, gekoppeld aan de vele bezoekers en de internationale aandacht, geeft ook het Friese en Noordelijke bedrijfsleven geweldige nieuwe kansen. Echte ondernemers ontdekken de mogelijkheden die Culturele Hoofdstad geeft en spelen hierop in.

Daarom hebben wij Club2018 opgericht, het zakelijke netwerk van Leeuwarden-Fryslân 2018 (zie www.2018.nl/nl/club2018 ). Als lid van Club2018 snijdt het mes aan vele kanten. Een geweldige ondersteuning voor een jaar dat zich maar één keer in ons leven voordoet en volop kansen voor het bedrijfsleven in combinatie met andere ondernemers en Leeuwarden-Fryslân 2018.

Functie

De medewerker sponsoring en commercie kent een tweetal hoofdtaken. Enerzijds het realiseren van commerciële groei/omzet d.m.v. Club2018 voor Leeuwarden-Fryslân 2018 en anderzijds het in algemene zin ondersteunen van de afdeling sponsoring en commercie.

Doel van de functie

 • Genereren van omzet door relatiemanagement
 • Werven van nieuwe Club2018-leden

Taken van de medewerker sponsoring en commercie

 • identificeren en contracteren van potentiële nieuwe Club2018 leden;
 • plannen van afspraken met prospects door middel van zowel warme als koude acquisitie en succesvol omzetten naar Club2018-lidmaatschap;
 • het zelfstandig uitwerken en geven van presentaties (over Club2018 specifiek en Culturele Hoofdstad in het algemeen) op locatie, zowel overdag als ’s avonds;
 • opbouwen en onderhouden van relaties met Club2018 leden (1op1, via netwerken en (eigen) bijeenkomsten;
 • in staat zijn om het lidmaatschap Club2018 gedegen uit te leggen;
 • afsluiten overeenkomsten met Club2018 leden;
 • signaleren behoeften van Club2018 leden;
 • bijhouden van een correcte dag-administratie die aan het eind van de werkdag naar de afdeling administratie gestuurd wordt;
 • voldoen aan salesresultaten door het behalen van de verwachte targets.

Aangezien dit een nieuwe functie is binnen onze organisatie zullen de aard en inhoud van werkzaamheden nog kunnen wijzigen, de bovenstaande opsomming is daarom niet limitatief en zal zich verder ontwikkelen. Hier heb jij natuurlijk een belangrijke rol in.

Functie eisen

 • HBO-werk- en denkniveau;
 • ervaring in een vergelijkbare functie;
 • ervaring met netwerken/in bezit van eigen netwerk in Fryslân en deze succesvol in te zetten voor de Club2018;
 • presentatievaardigheden (zelfstandig uitwerken, door ontwikkelen, organiseren en presenteren);
 • goede intern communicatie en afstemming binnen de afdeling sponsoring en commercie;
 • zeer sterke verbale en overtuigende communicatie;
 • ervaring met verkoop(-technieken), verkoopplanning en relatiebeheer;
 • ervaring in het achterhalen van behoeften van potentiele (nieuwe) Club2018 leden en succesvol omzetten naar de proposities, mogelijkheden en kansen van de Club2018;
 • sales resultaten behalen;
 • target driven-instelling/salesdrive.

Arbeidsvoorwaarden

 • een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie en ervaring van de kandidaat
 • omvang in 32-40 uur
 • contract tot en met 31 december 2018
 • standplaats Leeuwarden

Solliciteren

Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 6 mei 2016 9.00 uur per e-mail gestuurd worden naar Jolanda Tubee (jolandatubee@2018.nl) onder vermelding van ‘vacature medewerker sponsoring en commercie’ en jouw naam. We verzoeken je om de sollicitatiebrief en het Curriculum Vitae in Word of PDF als bijlagen mee te sturen. Sollicitaties per brief worden niet in behandeling genomen. Gesprekken met kandidaten zullen plaatsvinden in de tweede of derde week van mei. Wij streven naar een spoedige indiensttreding.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.