Nieuws

Vacature | ​Fondsenwerver/-coördinator, 32-40 uur

Delen

Vacature | ​Fondsenwerver/-coördinator, 32-40 uur

Leeuwarden en Fryslân staan in 2018 in de etalage van Europa. Dan presenteren de stad en provincie zich namens Nederland als de Europese Hoofdstad van Europa met een uniek cultureel programma. Het programma van Leeuwarden-Fryslân 2018 zal bestaan uit een groot aantal bijzondere evenementen en projecten die tijdens en ook in aanloop naar 2018 vorm wordt gegeven. Het culturele programma in 2018 (en de ontwikkeling daarvan richting 2018) is in de ogen van Leeuwarden – Fryslân 2018 een belangrijke katalysator voor verandering (sociaal, economisch, etc). Het zijn van de Culturele Hoofdstad gaat niet (met name) om het culturele programma, het feest in 2018, maar gaat erom hoe dat jaar bijdraagt aan een betere, mooiere samenleving in 2020, 2025 of 2030.

Ter versterking van het team dat zich bezig houdt met de financiering zijn wij op zoek naar een zelfstandige en resultaatgerichte fondsenwerver/-coördinator.

Organisatie

De leiding van onze organisatie is in handen van de cultural director/CEO die zich laat bijstaan door de managing director. De director legacy is verantwoordelijk voor de (structurele culturele) nalatenschap van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Binnen onze organisatie hebben wij een programmateam, bestaande uit vijf themaproducenten die onder aansturing van de cultural director/CEO verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming, realisatie en kwaliteit van het programma 2018. De fondsenwerver/-coördinator valt hiërarchisch onder de managing director en werkt intensief samen het programmateam en de culturele ondernemers die de events organiseren. Standplaats is Leeuwarden.

Functie

Voor de financiering van de activiteiten van Leeuwarden – Fryslân 2018 en haar events zijn regionale en landelijke fondsen een belangrijk onderdeel. Hier is sinds 2015 al een forse start gemaakt. Detailleerde inventarisaties van mogelijkheden per project zijn voorhanden en vele netwerken in zowel Fryslân als daarbuiten zijn reeds ontsloten. Ook zijn al diverse (omvangrijke) aanvragen ingediend. Nu het programma en agenda voor het jaar 2018 en bijbehorende events steeds duidelijker worden is een verdere intensivering van de activiteiten op het gebied van fondsenwerving noodzakelijk.

Als fondsenwerver/-coördinator ben je verantwoordelijk voor het organisatorisch en inhoudelijk ondersteunen van deze fondswerving.

Op basis van een vaststelde prioriteitenlijst werk je samen met de culturele ondernemers en themaproducenten van CH2018 aan het succesvol indienen van fondsaanvragen. Je hebt een goede kennis van de bestaande fondsen en mogelijkheden en je koppelt events en projecten inhoudelijk aan de bestaande fondsen. Je identificeert en bewaakt belangrijke randvoorwaarden (bijvoorbeeld adequate actuele projectplannen, -beschrijvingen, aansluiting op doelstellingen fonds). Je werkt samen met culturele ondernemers en themaproducenten van CH2018 aan een succesvolle aanvraag waarbij je rol per project en aanvraag maatwerk is (bijvoorbeeld coördinerend, adviserend, uitvoerend).

Je zorgt tevens voor (de bewaking van) een adequate afhandeling naar de fondsen bij een toegekende bijdrage, in nauwe samenwerking met de betreffende producenten.

Je bent verantwoordelijk voor de voortgangsbewaking binnen de vastgestelde prioriteitenlijst en rapporteert aan de directie hierover.

De fondsenwerver/-coördinator signaleert trends, relevante ontwikkelingen en ziet kansen op het gebied van fondsenwerving en vertaalt deze naar de events en concrete aanvragen.

Je onderhoudt, samen met de directie, themaproducenten en culturele ondernemers de contacten en relaties met de fondsen. Je maakt toegezegde tegenpresentaties van de fondsen zichtbaar en bewaakt dat deze gerealiseerd worden.

Aangezien dit een nieuwe functie is binnen onze organisatie zal de aard en inhoud van werkzaamheden nog kunnen wijzigen, de bovenstaande opsomming is daarom niet limitatief en zal zich verder ontwikkelen. Hier heb jij natuurlijk een belangrijke rol in.

Functie eisen

 • afgeronde opleiding op minimaal MBO+ (met ruime ervaring) of HBO niveau;
 • ruime ervaring met fondsaanvragen en een goed netwerk in de regionale en/of landelijke fondsenwereld
 • vaardig in het onderhouden van contacten en samenwerken op verschillende niveaus en actoren zoals directie en themaproducenten Leeuwarden – Fryslân 2018, externe producenten/culturele ondernemers en fondsen;
 • Heeft aandacht voor detail en streeft een precieze afhandeling van zaken na
 • je hebt een praktische en resultaatsgerichte instelling – je bent niet alleen een denker, maar vooral ook een doener’
 • je toont verantwoordelijkheidszin en initiatief en werkt zelfstandig
 • je bent bereid en in staat om onder hoge druk en met strakke deadlines te werken

Arbeidsvoorwaarden

 • een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie en ervaring van de kandidaat
 • omvang in uren is nog nader te bepalen maar naar verwachting 32-40 uur
 • contract tot en met 31 december 2018 bij een positieve evaluatie na 6 maanden
 • een telefoon, ipad en laptop worden ter beschikking gesteld

Solliciteren

Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 31 maart 2016 per e-mail gestuurd worden naar Suzanne Peeters (suzannepeeters@2018.nl) onder vermelding van ‘vacature fondsenwerver’ en jouw naam. We verzoeken je om de sollicitatiebrief en het Curriculum Vitae in Word of PDF als bijlagen mee te sturen. Sollicitaties per post worden niet in behandeling genomen. Gesprekken met kandidaten zullen plaatsvinden in de eerste of tweede week van april. Wij streven naar een spoedige indiensttreding.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.