Nieuws

​Uit de media | Ton F. van Dijk over LC-artikel ‘Miljoenen KH2018 ongedekt’

Delen

​Uit de media | Ton F. van Dijk over LC-artikel ‘Miljoenen KH2018 ongedekt’

LEEUWARDEN – De Leeuwarder Courant berichtte zaterdag over de financiële staat van Leeuwarden-Fryslân 2018. In het artikel, dat landelijk werd opgepikt door onder andere De Telegraaf, schrijft de krant dat een mogelijk tekort van 11,5 miljoen euro op de begroting dreigt. Ton F. van Dijk, directeur van Leeuwarden-Fryslân 2018, reageert.

Wat dacht u, toen u zaterdagmorgen de Leeuwarder Courant las?

,,Prima verhaal, dát dacht ik. Ik las een inhoudelijk goed artikel, dat de waarheid in grote lijnen juist weergaf.”

In grote lijnen?

,,Voor de goede orde, het klopt dat we niet over een enorme pot met geld beschikken en dat de helft van de begroting nog niet binnen is. Maar dat is een gegeven waar we niet zenuwachtig van worden en bovendien, ook niet geheimzinnig over doen. We willen, dat hebben we altijd gezegd, op een transparante wijze communiceren.”

Op social media en door andere media wordt de stichting Leeuwarden-Fryslân 2018 behoorlijk aangepakt.

,,Dat hoort er kennelijk bij. Maar wie het artikel in de Leeuwarder Courant leest, en niet alleen de koptekst, zal zien dat er weinig loos is. De journalisten Rob Leemhuis en Irene Overduin verstaan hun vak. Ze hebben de huidige stand van zaken weergegeven en dat hebben ze prima gedaan.”

Ze schrijven dat ‘Culturele Hoofdstad 2018 zich te rijk heeft gerekend’.

,,Daar zou ik een nuancering willen plaatsen. Want we hebben ons niet te rijk gerekend. We zijn juist heel voorzichtig. We geven geen geld uit dat we niet hebben. En mocht blijken dat we niet de volledige begroting halen, dan wordt gesneden in de programmering. Da’s jammer, maar er blijft genoeg fraais over om een prachtig jaar te beleven. Ik wil trouwens benadrukken dat de helft van de begroting al binnen is. Dat is, in dit stadium van de organisatie, erg goed. Ten opzichte van veel andere Culturele Europese Hoofdsteden liggen we zelfs voor op schema.”

Maar hoe zit het dan precies met die 11,5 miljoen euro?

,,Dat geld is er inderdaad nog niet, maar we hebben nog even. We maken pas in het voorjaar van volgend jaar de voorlopige balans op. Dan zullen we besluiten of er projecten sneuvelen of niet.”

De Telegraaf kopte ‘Culturele Hoofdstad staat in zijn hemd’

,,Ja, haha. Ach, moet je niet moeilijk over doen. De Telegraaf hanteert een eigen stijl en dat mag."