Nieuws

​Ton F. van Dijk | ‘Beloon het noordelijke unieke cultuurklimaat’

Delen

​Ton F. van Dijk | ‘Beloon het noordelijke unieke cultuurklimaat’

LEEUWARDEN – De culturele instellingen in het Noorden werken uitstekend samen. ,,Er is in aanloop naar Leeuwarden-Fryslân 2018 sprake van een uniek cultureel klimaat.” Dat zegt Ton F. van Dijk.

De directeur van Leeuwarden-Fryslân 2018 haakt in op een brief die de cultuurwethouders van Leeuwarden (Sjoerd Feitsma) en Groningen (Paul Rook) kortgeleden naar de leden van de Tweede Kamer stuurden. De brief pleit voor een impuls van het culturele klimaat in de noordelijke provincies. Eind dit jaar worden de nieuwe beleidsplannen cultuur (voor de periode 2017-2020) vastgesteld.

,,Het is”, zegt Van Dijk, ,,daarom van belang dat men in Den Haag goed op de hoogte is van de wijze waarop wij hier, in het Noorden, met elkaar werken.” De brief van Rook en Feitsma was namens de culturele instellingen geschreven, zoals het Keramiekmuseum Princessehof, Tryater, Oerol, Peergroup, Noorderzon, Guy en Roni, het Noord Nederlands Orkest, Noord Nederlands Toneel, Noorderlicht en Het Houten Huis.

Ton F. van Dijk stelt dat eventuele bezuinigingen ,,uit den boze zijn. Sterker nog, er is juist versterking nodig om onze taken goed uit te kunnen voeren!” Want ook al weten de verschillende gezelschappen elkaar goed te vinden, wordt er goed samengewerkt en zijn de organisaties uitermate productief: ,,Festivals als Oerol en Noorderzon worden vanuit een smalle structuur georganiseerd. Ze hebben hun waarde al lang bewezen. Dat moet mijns inziens beloond worden.”

Wat zou er dan moeten gebeuren?

,,Geef de bestaande culturele organisaties meerjarige bestaanszekerheid. Dat komt de uitvoer van hun taken zonder twijfel ten goede.”

Meer geld in plaats van minder. Is dat niet te optimistisch gedacht?

,,Waarom? Culturele Hoofdstad van Europa bewijst zich straks als broedplaats voor nieuwe initiatieven en is goed voor iedereen. En dan bedoel ik dus ook de mensen die niet in Friesland, Groningen of Drenthe wonen. We willen de rest van Europa naar Nederland halen in 2018.”

Leeuwarden-Fryslân 2018 als landelijk voorbeeld van nieuw cultureel elan dus?

,,Exact. Zet Culturele Hoofdstad bijvoorbeeld in om de talentontwikkeling en cultuureducatie te verbeteren. Zoiets kan je eerst in het Noorden en daarna, als een soort blauwdruk, toepassen op de rest van Nederland.”

Maar hoe kan een theatergezelschap als Tryater zich buiten de provinciegrenzen profileren?

,,Tryater is zelfs een prachtig voorbeeld. Die organisatie laat al jaren zien dat het uitstekend functioneert binnen een bepaalde regio. In die zin is Tryater niet alleen een landelijk maar ook een Europees voorbeeld. Tryater is jaarlijks goed voor meer dan 65.000 bezoekers. Dat betekent dat de impact op de omgeving groot is en derhalve van grote betekenis is voor het culturele klimaat in Fryslân.”

Op de foto: acteurs spelen de Tryater-voorstelling Brekber, in Keramiekmuseum Princessehof (Foto van Facebook/Tryater).