Nieuws

Ondertussen... | ​Studenten willen pop-up camping in 2018

Delen

Ondertussen... | ​Studenten willen pop-up camping in 2018

LEEUWARDEN – Zo'n vijftig studenten van verschillende opleidingen kwamen gisteren (dinsdag) samen in de Kanselarij. Het doel hiervan was kennisdeling en actief meedenken over culturele hoofdstad 2018.

De samenkomst was een onderdeel van het project 100stages, waarin studenten die een stage lopen gerelateerd aan Culturele Hoofdstad vanuit verschillende studierichtingen en -niveaus samenwerken. Aanwezig waren onder anderen afstudeerders van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (NHL), Communicatie & Multimedia Design (NHL), Media en Entertainment Management (Stenden), studenten die stage lopen bij Leeuwarden Studiestad en studenten van project Knowledge2018 (NHL/Stenden).

Wybren Jorritsma opende de ochtend met een betoog over Leeuwarden-Fryslân 2018 en de rol van de samenleving hierin. Hieruit bleek dat studenten een belangrijke schakel vormen op weg naar het jaar dat hier de culturele hoofdstad van Europa zetelt.

Hierna kregen de studenten een case van Jurjen van der Weg (projectleider Empowerment) met als hoofdvraag: hoe kan er actieve participatie rondom Leeuwarden 2018 in aandachtswijken worden gerealiseerd? De studenten werden uitgedaagd om hun persoonlijke visie toe te lichten over dit vraagstuk.

De studenten kwamen met verschillende ideeën en het winnende plan stak er met kop en schouders boven uit: een pop-up camping.

Pop-up camping

De camping moet een plek worden waar toeristen, recreanten en bewoners van met name aandachtswijken samenkomen. Op deze manier kunnen mensen met verschillende culturele achtergronden, op willekeurige plekken in de stad, met elkaar in contact worden gebracht. Dankzij de bereiding van soms exotische maaltijden moet de pop-up camping resulteren in een soort 'Eat and Mienskip'-evenement.

De studenten werden uitgedaagd om de plannen uit te werken.

(Deze tekst is geschreven door Jan Bergsma en Annehilde Poiesz vierdejaars studenten Communicatie NHL)