Nieuws

Stichting Leeuwarden Fryslân 2018 bevestigt nieuwe directiestructuur

Delen

Stichting Leeuwarden Fryslân 2018 bevestigt nieuwe directiestructuur

LEEUWARDEN - Op een bijzondere vergadering vrijdag jongstleden heeft de Raad van Toezicht van de Stichting Leeuwarden Fryslân 2018 een nieuwe directiestructuur bevestigd naar aanleiding van het wegvallen door ziekte van Ton F. van Dijk als CEO.

De leiding van organisatie wordt overgedragen aan Cultural Director Lieven Bertels die zich zal laten bijstaan door huidig financieel directeur John Bonnema, wiens rol wordt verbreed tot Managing Director. De rol van Oeds Westerhof, als directeur legacy, wordt voortgezet.

Voor deze nieuwe directiestructuur pleegde de Raad van Toezicht overleg met de Provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden, en werd het advies ingewonnen van extern consultant Robert Palmer, die al sinds de bidbookfase van het project de organisatie bijstaat.

De stichting dankt Ton F. van Dijk nadrukkelijk voor de vliegende start die hij dit project gegeven heeft, en hoopt samen met hem op een spoedig en volledig herstel.