Nieuws

Sport Fryslân coördinator sportevenementen Leeuwarden-Fryslân 2018

Foto door Simon van der Woude

Delen

Sport Fryslân coördinator sportevenementen Leeuwarden-Fryslân 2018

LEEUWARDEN - Tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 kan iedereen het hele jaar door op een laagdrempelige manier kennismaken met verschillende sporten. Sport Fryslân wordt coördinator van alle sportevenementen.

Sport Fryslân is er om sport en bewegen te stimuleren. Leeuwarden-Fryslân 2018 moet hét jaar van sport en bewegen worden; in sûne, fitale en krêftige mienskip! Voor alle Friezen, dus geen drempels, iedereen moet mee kunnen doen.

Partijen die aan willen haken melden zich straks bij Sport Fryslân. De organisatie begeleidt de evenementen en bewaakt daarbij de kalender i.v.m. spreiding. Ook probeert Sport Fryslân evenementen te koppelen aan bestaande bronnen voor financiering, ze zoekt naar alternatieve vormen van financiering en ondersteunt de organisatoren met hun kennis en netwerken.

2018 en verder
Uiteraard kijkt Sport Fryslân verder dan het jaar 2018; de organisatie probeert structuren te ontwikkelen die duurzaam zijn. In steden/wijken en in dorpen. Er ontstaan nieuwe verbindingen, vanuit een heldere visie op de toekomst. In samenwerking met bekende en nieuwe partners bundelt Sport Fryslân de krachten om meer te doen op het gebied van sport en bewegen dan nu in Friesland meer los van elkaar gerealiseerd wordt.

Intentieverklaring
Op woensdag 24 juni tekenden Oeds Westerhof (Leeuwarden-Fryslân 2018) en Anne Jochum de Vries (Sport Fryslân) de intentieverklaring tijdens het Fries schoolkaatstoernooi in Leeuwarden.