Nieuws

Provincie maakt geld vrij voor Iepenmienskipsfûns

Delen

Provincie maakt geld vrij voor Iepenmienskipsfûns

LEEUWARDEN - De provincie heeft 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Iepenmienskipsfûns. Het geld is bedoeld voor (burger)initiatieven om de leefbaarheid in Fryslân te verbeteren.

Het kan bijvoorbeeld gaan om projecten op het gebied van vervoer, maar ook cultuur, duurzame energie, landschap en zorg. De belangrijkste voorwaarde om een idee aan te dragen is dat het plan samen met anderen wordt uitgevoerd.

Ideeën moeten haalbaar zijn en binnen een jaar zijn uitgevoerd. Organisaties, bedrijven en burgers die het project vanuit een mogelijk winstoogmerk aanmelden, worden uitgesloten van deelname.

Projecten kunnen worden aangemeld via de website www.streekwurkloket.nl.

Daar is ook meer informatie over het Iepenmienskipsfûns te vinden.