Nieuws

Projectnieuws | Zelfs vanuit Jumbo Jet is Watermerk niet te missen

Delen

Projectnieuws | Zelfs vanuit Jumbo Jet is Watermerk niet te missen

HEERENVEEN - Waar een artikel in de krant al niet toe kan leiden. Het project Watermerk zocht een geschikte locatie en dankzij ecoboer Sjoerd Miedema werd die gevonden. Miedema las in de Leeuwarder Courant over Watermerk en reageerde onmiddellijk.

Watermerk is een agrarisch natuurproject dat ons natuur- en milieubesef moet vergroten. Het kunstproject is een tekening die wordt uitgegraven in het landschap. Het slotenpatroon laat een vrouwenfiguur zien die drie kleinere mensen omvat. Het beeld (zie de afbeelding links) symboliseert op deze manier de harmonie tussen mens en natuur.

Watermerk wordt twintig (!) voetbalden groot en krijgt een plaats in het agrarisch natuurgebied De Lytse Deelen, bij Heerenveen. Met dank dus aan boer Miedema die projecteigenaren over de plek tipte. Het kunstwerk moet - met name - vanuit de lucht een landmark op zich worden: gemakkelijk te spotten door Google Earth en een herkenbare bezienswaardigheid, waarmee de Friezen zich geïdentificeerd zullen voelen. Bovendien komt Watermerk direct onder de luchtverkeerslijn oost-west te liggen. Bij helder weer is het werk daardoor vanuit een vliegtuig goed te zien.

Door aan het project mee te doen wil Sjoerd Miedema de aandacht vestigen op het natuurvriendelijk boeren, de werkwijze die hij met zijn bedrijf Miedema Natuurlijk voor staat. In het gebied waar hij boert, staat het water hoog en graast zijn vee er vanaf de vroege lente tot de late herfst. Zelfs bij hoge waterstanden valt er goed te werken. Door de drassige grond zijn er nauwelijks muizen en dankzij natuurlijke bemesting is een kruidenrijk weidegebied ontstaan: goed voor de weidevogels én de kwaliteit van het water, dat inmiddels van uitzonderlijk hoge kwaliteit is.

Watermerk is een project van beeldend kunstenaar Carine van Steen, Maarten Rens (digitale graphics), ecoboer Sjoerd Miedema en Janna van der Meer. Het is bedacht omdat we in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa zijn.

Meer informatie, ook over andere mienskipsprojecten, staat op de website www.stipe.frl.