Nieuws

Projectnieuws | Weidetop 2015 stelt verhogen biodiversiteit boerenland centraal

Beeld van een eerdere King of the Meadows-avond in Pakhuis de Zwijger (Foto Ruben van Vliet).

Delen

Projectnieuws | Weidetop 2015 stelt verhogen biodiversiteit boerenland centraal

AMSTERDAM - In Amsterdam is woensdag 30 september de jaarlijkse Weidetop. De Friese inbreng komt van King of the Meadows (Kening fan'e Greide) die een bont gezelschap fakkeldragers afvaardigt. In Pakhuis de Zwijger spreken tal van kenners over de plannen om de biodiversiteit van het vaderlandse boerenland te verhogen. De Weidetop bestaat uit een middag- en avondprogramma en publiek is van harte welkom om mee te discussieren.

De Weidetop is een samenwerking tussen netwerkinitiatief King of the Meadows en Vogelbescherming Nederland. Samen zetten zij zich al jaren in voor meer biodiversiteit in het boerenland. Want alleen door samen te werken en klassieke tegenstellingen overboord te gooien, kan er gewerkt worden aan een structurele aanpak binnen de landbouw en zuivelindustrie, vinden de organisaties.

Middagprogramma
De daadwerkelijke top is ’s middags. Deze start om 14.00 uur met een terugblik op de ontwikkelingen na de Weidetop van 2014. Zowel op ecologisch en economisch gebied, als op sociaal-cultureel terrein. Daarna wordt vooruitgeblikt en gewerkt aan een alternatief voor de intensieve melkveehouderij: de natuurinclusieve landbouw.

Onder leiding van Sandra Rottenberg wordt met aanwezigen, waaronder ook agrariërs en natuurbeschermers, gesproken over hoe 1 miljoen hectare grasland (60 procent van het Nederlandse landoppervlak) toekomstbestendig kan worden gemaakt. Dat is grasland waar hoogwaardige landbouwproductie samengaat met een biodivers landschap: waar weidevogels, bloemen, bijen en vlinders onderdeel van uitmaken. De belangrijkste partijen worden uitgedaagd om concreet over te gaan tot actie.

Natuur van Amsterdam
’s Avonds vindt een publiek evenement plaats waarin de weidenatuur onder de rook van Amsterdam centraal staat. Doel is om bewoners van Amsterdam/Amstelland bewust te maken van de onveranderd zorgelijke afname van biodiversiteit in het boerenland, en hen handvaten voor actie te geven.

Het programma start om 20.00 uur met een voorstelling van wetenschapper Theunis Piersma, muzikant Sytze Pruiksma en zangeres Nynke Laverman. Zij behoren tot de fakkeldragers van King of the Meadows die ook ’s middags acte de présence geven.

Daarna bespreekt journalist/auteur en expert in stadsleven Tracy Metz met boeren uit Amstelland, chefs, jonge consumenten, markten én het publiek hoe boer en burger, platteland en stad dichter bij elkaar kunnen komen. De centrale vraag: kan ons consumptiegedrag de weidevogel redden?

Gratis aanmelden kan via de website van Volgelbescherming Nederland.


Avondprogramma (publieke event)
Informatie en kaartjes voor het avondprogramma zijn verkrijgbaar via de website van Pakhuis De Zwijger.

Kees Terwisscha van Scheltinga schreef een blog die het avondprogramma inleidt: ‘Aan burgemeester Van der Laan en alle Amsterdammers’.