Nieuws

Projectnieuws | Nordwin College toont groene vingers met CH2018-logo

Projectnieuws | Nordwin College toont groene vingers met CH2018-logo

Projectnieuws | Nordwin College toont groene vingers met CH2018-logo

Projectnieuws | Nordwin College toont groene vingers met CH2018-logo

Projectnieuws | Nordwin College toont groene vingers met CH2018-logo

Delen

Projectnieuws | Nordwin College toont groene vingers met CH2018-logo

LEEUWARDEN - Voor wie de stad vanaf het voorjaar 2016 via de westkant binnenkomt, is ze niet te missen: het logo van Culturele Hoofdstad van Europa 2018, gevormd door een kleurrijk bloemenperk. Gisteren plantten studenten van Nordwin College de bloembollen in het talud aan de Johannes Brandsmaweg.

Het perk is een initiatief van Bloemrijk Leeuwarden: een co-productie van de projecten Floraflow en Silence of the Bees en Vrij-Baan, in samenwerking met gemeente Leeuwarden en Nordwin College. Zij willen dat Leeuwarden in 2018 overspoeld wordt met bloemen en planten.

Bloemrijk Leeuwarden is een initiatief dat de thematiek van Leeuwarden-Fryslân 2018, namelijk de 'iepen mienskip', ten volle uitdraagt. Het project verbindt schoolkinderen, bloemenhandelaren, tuincentra en verenigingen van de gemeenten rondom Leeuwarden met elkaar. Studenten van Nordwin College, binnen de opleiding Natuur & Recreatie, doen dus ook mee. Dit project is tevens de eerste uitvoering van een grote reeks beplantingsplannen.

Diverse projecten vragen in 2018, en in aanloop naar dat jaar, aandacht voor de ernstig dalende biodiversiteit in Nederland: in de afgelopen eeuw verloor het Friese landschap 85 procent van zijn biodiversiteit. De focus van deze specifieke projecten, waaronder ook Kening fan e' Greide, ligt op vogels, bijen en planten. Bloemrijk Leeuwarden is één van deze projecten.

Alle foto's zijn gemaakt door Simon van der Woude.