Nieuws

Projectnieuws | Nieuw seizoen 'Kening' start met boekenavond

Delen

Projectnieuws | Nieuw seizoen 'Kening' start met boekenavond

LEEUWARDEN - De schrijvers Johan van de Gronden, Kees Koman en Albert Beintema zijn dinsdagavond te gast bij Kening fan'e Greide. De bijeenkomst in De Kanselarij in Leeuwarden wordt samen met het Friese culturele opiniemagazine De Moanne georganiseerd.

De avond is de aftrap van een nieuw seizoen 'Kening fan ’e Greide' dat geregeld in én buiten de provincie over het even ambitieuze als ingenieuze project informeert.

Dat juist de drie genoemde schrijvers zich in De Kanselarij presenteren, is geen toeval: het drietal bracht niet lang geleden een boek uit waarin de thematiek van 'Kening' een belangrijke rol speelde.

Kening fan'e Greide (Koning van de Weide of King of the Meadows) is een burgerinitiatief dat als onderdeel van Spring Fever in het bidbook van Culturele Hoofdstad 2018 is opgenomen.

Schot in de roos

Kening fan 'e Greide trekt zich het lot van de weidevogels en het landschap aan en blijkt vooralsnog een schot in de roos. Afgelopen week mocht Kees Terwisscha in het Friesch Dagblad het succes verklaren. Eén van de drijvende krachten achter het plan liet door de krant optekenen: ,,Mensen zijn verontrust wat er met hun omgeving gebeurt. Ze hebben in de gaten dat het om hun land en leefomgeving gaat, om hun cultuur. Onze aanpak spreekt mensen aan. We zetten ons niet af tegen groepen, maar proberen verbindingen te leggen tussen boeren en natuurorganisaties."

Wie het volledige artikel in het FD wil lezen kan hier klikken.

Dichters en muziek

Tijdens de avond in De Kanselarij is ook (nieuw) werk van de dichters Elmar Kuiper en Sytse Jansma te beluisteren. Ze worden begeleid door saxofonist Hans Wijnbergen.

De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur. De toegang is gratis. De Kanselarij is gevestigd aan de Turfmarkt 11, in het voormalige Verzetsmuseum.


Meer informatie over het project Kening fan'e Greide staat op www.keningfanegreide.nl.