Nieuws

Projectnieuws | ​Museum of Love werkt samen met Michelangelo Pistoletto

Delen

Projectnieuws | ​Museum of Love werkt samen met Michelangelo Pistoletto

LEEUWARDEN - Het Museum of Love is gaan samenwerken met de Italiaanse kunstenaar Michelangelo Pistoletto. Museum of Love is één van de projecten uit het bidbook van Leeuwarden-Fryslân 2018. ,,We organiseren en tonen community art projecten, participatieve tentoonstellingen en kunstwerken die de wereld daadwerkelijk een beetje beter maken en hoopvol stemmen", zegt curator Renée Borgonjen.

Borgonjen zegt verder: ,,Kunstenaars en filosofen hebben bij uitstek het vermogen het nog niet geziene in beelden en in woorden te vatten, kritisch te analyseren hoe het er met ons voor staat en parallelle werelden te schetsen die voelbaar maken waar we naartoe kunnen. Kunst biedt een blik in de belevingswereld van de ander, opent nieuwe vergezichten en brengt je middels de aandachtige beschouwing in contact met de minder vluchtige lagen van het zelf."

Met drie thematentoonstellingen onderzoekt en presenteert het Museum of Love proeven van Amor Mundi, Nataliteit en Pluraliteit in de kunst. Hoe verhoudt kunst die hiervan getuigt zich tot geëngageerde kunst in het algemeen? En wat is het utopisch gehalte van deze kunst? Hoe kunnen nieuwe creatief gebruikte technologieën ons dichter bij elkaar brengen en ons bewegen tot empathie? ,,We presenteren community art projecten, participatieve tentoonstellingen en kunstwerken die de wereld daadwerkelijk een beetje beter maken en hoopvol stemmen", aldus Borgonjen die de artistieke leiding over het project samen bewaakt met Joke J. Hermsen.

Michelangelo en Cittadellarte

Om het project Museum of Love tot een succes te maken is de samenwerking gezocht én gevonden met Michelangelo Pistoletto: ,,Dat is fantastisch en het betekent ook dat we een netwerk van inspirerende initiatieven en mensen met vergelijkbare idealen aanboren. Cittadellarte plaatst kunst in directe interactie met verschillende sectoren van de maatschappij, van onderwijs tot ecologie en van politiek tot spiritualiteit."

De spiegelende schilderijen waarmee Pistoletto al sinds de jaren zestig furore maakt, betrekken de beschouwer letterlijk in het werk, zodat hij niet toekijkt en afzijdig blijft maar deelneemt. Zijn nieuwste project 'Terzo Paradiso' gaat over de noodzaak de wereld te veranderen middels de creatie van een nieuw, eindig, ‘Derde Paradijs’ waarvoor wij allen verantwoordelijkheid dragen en dat wij ook letterlijk samen vormgeven. Die veranderde wereld ontstaat door het verbinden en in balans brengen van twee krachtenvelden, zoals natuur en kunstmatigheid of verleden en toekomst.

LoveDifference

Een ander, thans bijzonder actueel, werk is ‘Il Tavolo Mediterraneo’ een project uit 2003 van ‘LoveDifference': het water van de Middellandse Zee wordt hier als verbindende vorm getoond in plaats van als restruimte. De omringende landen worden vertegenwoordigd door veelvormige stoelen.

Verder wordt een publiekstentoonstelling in het Museum of Love georganiseerd die gedurende het hele jaar een dagelijks groeiende verzameling van objecten laten zien. Die expo heet Signs of Love en wordt in samenwerking met andere Europese musea gehouden. Borgonjen: ,,Van bezoekers uit de verste hoeken van Europa tot de buren in de stad, iedereen wordt uitgenodigd om bij te dragen aan deze tijdelijke collectie van het Museum of Love. Dat kan bijvoorbeeld door een persoonlijk symbool van liefde en, daaraan verbonden, een verhaal te leveren. We zijn immers allemaal expert en ervaringsdeskundige op dat gebied in al zijn meerstemmigheid."

Navel van Europa

Het Museum of Love is niet alleen een expositieruimte maar ook een platform. Rondom de getoonde visies en voorstellen wil het museum ontmoetingen bewerkstelligen die inspireren tot het aanjagen en verspreiden van de liefde door middel van haar vermenigvuldigende kracht. Ontmoetingen met het werk van kunstenaars uit Leeuwarden, Fryslân, Nederland en de rest van Europa, vanuit verschillende disciplines en, last but not least, met elkaar - met de Mienskip.

,,Het Museum of Love vestigt Leeuwarden als navel van Europa, als centrum van een nieuw begin, waar het vuur van de liefde van de menselijke maat wordt opgelaaid tot een groots Amor Mundi", besluit Borgonjen. ,,Van eros en het verlangen naar een ander, tot de empathische mens met aandacht en zorg voor de wereld."