Nieuws

Projectnieuws | Mondriaankwelder Terschelling weer een stap dichterbij

Delen

Projectnieuws | Mondriaankwelder Terschelling weer een stap dichterbij

TERSCHELLING – De komst van de Mondriaankwelder op Terschelling is weer een stap dichterbij gekomen. De plannen werden dinsdagavond in Midsland door de zeven betrokken partijen gepresenteerd. ,,Het zou mooi zijn als de schep in 2017 de grond in gaat." De kwelder is onderdeel van Sense of Place en valt onder het programma van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Terschelling, Rijkswaterstaat, Oerol/Sense of Place, Provincie Fryslân, Staatsbosbeheer en Wetterskip Fryslân werken samen in het Programma naar een Rijke Waddenzee. Het project richt zich op de zuidkant van Terschelling waar kwelderrestanten behouden worden en nieuwe kwelders ontwikkeld.

Samen met de inwoners van Terschelling werd gekozen voor een praktisch en tegelijk gedenkwaardig ontwerp. Een plan dat geïnspireerd is op het schilderij Pier en Oceaan van Piet Mondriaan (zie afbeelding). Hoe de toekomstige blikvanger er uiteindelijk uit gaat zien, de vorm van de kwelder mag de stabiliteit van de primaire waterkering niet in de weg staan, werd dinsdagavond tijdens de presentatie kenbaar gemaakt.

Joop Mulder

Het idee en ontwerp zijn van landschapsarchitect Bruno Doedens en in nauwe samenspraak ontwikkeld met Joop Mulder van Sense of Place/Oerol. Het open patroon van haaks op elkaar staande dammen of palenrijen zorgt ervoor dat slib bezinkt en begroeid raakt, terwijl de dynamiek van eb en vloed toch nog overal aanwezig blijft. Deze variatie zorgt voor een rijke natuur.

De toenemende veroudering van kwelders zorgt er voor dat de rijkdom aan planten en dieren terugloopt. En dat terwijl de kwelders een belangrijk onderdeel zijn van de natuurwaarden van het Werelderfgoed Waddenzee. Daarom heeft Rijkswaterstaat zich voorgenomen nieuwe kwelders te ontwikkelen. Jonge kwelders hebben namelijk veel hogere natuurwaarden. De open kwelderstructuren leiden tot een verhoging van de biodiversiteit en veel meer voedsel voor wadvogels. Op hoge drogere delen groeien planten als lamsoor, zeealsem en zeeaster. De drogere gedeelten bieden wadvogels bescherming bij hoogwater en op de hoogste gedeelten ook broedgelegenheid.

Toerisme

De Mondriaankwelder zal vanaf de dijk duidelijk zichtbaar zijn. Zonder dat wandelaars en toeristen de rust voor de vogels en omwonenden verstoren. Het laten zien hoe de mens nieuwe lagen aan het landschap toevoegt past uitstekend in het programma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, aldus de betrokkenen.

De zeven partijen willen tempo maken. ,,Ik ben erg blij dat we alle partijen hebben kunnen verbinden”, zegt projectleider Rob Heldens. ,,Nu is het zaak om deze snelheid er in te houden, want het zou mooi zijn als in 2017 de schep de grond in kan, zodat we tijdens Leeuwarden Culturele Hoofdstad in 2018 kunnen laten zien hoe natuur, landschap en cultuur samengaan”. Na de zomer moet dan het definitieve besluit over de uitvoering worden genomen.

Betrokken

De eerste schetsontwerpen zijn samen met bewoners van de betrokken buurten en organisaties op Terschelling bedacht. Zij zullen ook bij de verdere uitwerking worden betrokken.