Nieuws

​Projectnieuws | Gesamtkunstwerk The Colorfield Performance in 2018 in Sloten

Delen

​Projectnieuws | Gesamtkunstwerk The Colorfield Performance in 2018 in Sloten

SLOTEN - Een kunstwerk dat dankzij 1919 samenwerkende kunstenaars tot stand komt. Beeldend kunstenaar Dirk Hakze werkt aan de totstandkoming van The Colorfield Performance, een gesamtkunstwerk dat in 2018 te zien is. Het project begint 15 mei en eindigt op 30 september in het jaar van Culturele Hoofdstad van Europa.

Hakze deed het afgelopen jaar in verschillende Friese gemeenten een onderzoek naar de best mogelijke locatie. Die moest aan verschillende criteria voldoen, zoals: zichtbaarheid, bereikbaarheid, parkeergelegenheid en overnachtingsmogelijkheden in de directe omgeving. Uit vijf verschillende gemeenten is daarbij de keuze gevallen op de kleinste Friese stad Sloten in de gemeente De Fryske Marren.

The Colorfield Performance is de verzamelnaam voor de grote Land-Art-projecten, waarin Hakze samenwerkt met andere kunstenaars. Het idee hierachter is dat vanuit een totaalconcept individuele bijdragen samenvloeien tot één grote kleurrijke eenheid. Daardoor is het mogelijk grote kunstwerken te creëren, die een krachtige markering in het landschap vormen.

In 1992 werd dit concept voor de eerste keer uitgevoerd tijdens het Oerol op Terschelling. Toen werden 144 panelen beschilderd die zich als een lint door de duinen slingerden.

In het jaar 2000 werd op Schiermonnikoog een soortgelijk project in een veel grotere dimensie uitgevoerd. Op het strand werden 1.000 panelen in de vorm van een lelieblad opgesteld. Samen met de kunstenaar Theo Cazjmir werden gedurende vier maanden 550 panelen beschilderd. De bijzonderheid bij dit project was dat twee kunstenaars tegelijkertijd aan hetzelfde paneel werkten.

Nu het onderzoek is afgerond wordt er gewerkt aan het technische concept van het project en de uitgebreide website. In de organisatie wordt Hakze ondersteund door Emke Faber, die het onderzoek mede heeft uitgevoerd. Faber studeerde ook aan de kunstacademie maar volgde een ander weg en werkte in de financiële sector een tijdlang als bankier. Enige jaren geleden beëindigde Faber deze activiteiten en was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Toen Hakze hem vroeg om hem te ondersteunen in het management van het project was hij meteen enthousiast.

Culturele Hoofdstad en Mienskip

Het idee voor deze editie van The Colorfield Performance is om in het jaar 2018 een Gesamtkunstwerk te maken samen met 1919 kunstenaars. Dit gaat wonderwel samen met het centrale thema van Culturele Hoofdstad ‘Mienskip’, hetgeen te vertalen is als saamhorige gemeenschap.

Binnen de gedachte van ‘The Colorfield Performance’ is een samenwerkingsverband van kunstenaars ook als een gemeenschap te beschouwen. Het kunstwerk heeft de omvang van een Land-Art project.

In een open landschap worden 2018 panelen opgesteld in de vorm van een gelijkzijdige driehoek met zijden van 233 meter. Het getal 233 is afkomstig uit de reeks van Fibonacci, die verbonden is met de maatverhouding van de Gulden Snede. Er is gekozen voor een driehoek, omdat deze meetkundige vorm zich autonoom verhoudt t.o.v. het verkavelde Friese landschap. De driehoek als vorm symboliseert in de gedachten van Hakze ook de beginselen van Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap.

Inschrijving Kunstenaars.

Iedere kunstenaar kan deelnemen aan dit project als zij/hij ingezetene is van een Europese lidstaat. In ongeveer 101 dagen ontstaat een Colorfield uit het samenstel van verschillende individuele bijdragen. Als initiatiefnemer beschildert Hakze zelf iedere dag één schilderij. Daarnaast maken 19 kunstenaars per dag een schilderij op watervast multiplex met een afmeting van 122x122 CM. Vanaf een afstand gezien vloeien de schilderijen in elkaar over en interfereren de kleuren met elkaar. De enige restrictie is dat er niet met zwart mag worden gewerkt.

De inschrijving voor kunstenaars start op 1 februari 2016 via de website die vanaf dat moment online is.