Nieuws

Projectnieuws | Europa en Waddengebied centraal tijdens debatten

Delen

Projectnieuws | Europa en Waddengebied centraal tijdens debatten

LEEUWARDEN - In het Provinciehuis is morgen (donderdag) een informatiebijeenkomst van Feel The Night. Vanaf 14.15 uur is publiek welkom en wordt verteld over het streven om in het Waddengebied een Dark Sky Park te ontwikkelen. In De Blokhuispoort is 's avonds een debat waarin de Europese Mienskip centraal staat. Die bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

Dark Sky Park

De bijeenkomst van Feel The Night, project uit het bidbook van Leeuwarden-Fryslân 2018, hoopt dat het Waddengebied als werelderfgoed de erkenning krijgt van een Dark Sky Park. Daarmee wordt de positieve waarde van duisternis benadrukt. ,,Op dit moment lopen er prachtige initiatieven op Terschelling en in het Lauwersmeergebied. Zij hebben alvast plannen gemaakt om de duisternis te kunnen beschermen. Maar door samen te werken zouden we van het hele Waddengebied een Dark Sky Park kunnen maken", aldus Nynke Rixt Jukema, projectleider van stichting Feel The Night.

Jukema hoopt dat Noord-Holland, Groningen en Fryslân gaan samenwerken en afspraken maken over hun lichtuitstoot. ,,Hoe kunnen we steden bewust maken van hun negatieve rol in het verlichten van het Waddengebied? Hoe betrekken we lokale organisaties erbij zodat er nachtelijke arrangementen ontstaan, waardoor het gebied ook daadwerkelijk een economische impuls krijgt? En tenslotte, wat voor soort culturele evenementen passen bij een bezoeker die de duisternis weet te waarderen? Voor al deze vragen hebben we nog geen concreet antwoord."

Wie mee wil praten kan zich hier aanmelden.

Europese Mienskip

Op weg naar een Europese Mienskip, een debat over de toekomst van de participatiemaatschappij. Donderdag vertellen onder andere Agnes Jongerius, Pascal Gielen en Teun van de Keuken over succesvolle burgerinitiatieven uit Nederland, Spanje, Duitsland en Engeland.

Want hoe houdt de ‘gewone mens’ zich staande in een wereld die zich in een constante staat van verandering begeeft? Waar klassieke machtsstructuren en institutionele structuren wankelen? Een wereld waarin het vertrouwen in de politiek afneemt, waar de ene economische crisis de andere opvolgt en de afstand tot Brussel alsmaar groter lijkt te worden? Door zelf het heft op regionaal niveau in eigen handen te nemen en zelf publieke zaken te regelen.

Ondernemers en bewoners zetten in Friesland bijvoorbeeld zelf coöperaties op om duurzame energie op te wekken voor hun eigen gemeenschap (Mienskip). Deze alternatieve modellen van samenwerken en co-creatie dagen ons uit om ook op Europees niveau naar nieuwe vormen van participatie in bestuur en economie te kijken.

Meer informatie

http://www.culturalfoundation.eu/events/towards-a-european-mienskip

https://www.facebook.com/events/1585298075087783/

Aanmelden

http://2018.nl/nl/projecten#towards-a-european-mienskip