Nieuws

Projectnieuws | ​De waarde van de mienskip volgens Dwarskijkers

Delen

Projectnieuws | ​De waarde van de mienskip volgens Dwarskijkers

LEEUWARDEN - Keunstwurk en LAB LWD organiseren drie bijeenkomsten met lezingen van wetenschappers, kunstenaars en bestuurders. Zij mogen zich uitspreken over uitdagingen die zij zien in deze tijd en discussiëren over de rol van kunst en cultuur. Anders gezegd: waarom is het centrale thema mienskip van Leeuwarden-Fryslân 2018 zo urgent en hoe vertaal zich dat naar een cultureel programma?

Dwarskijkers, zoals het drieluik wordt genoemd, neemt de mogelijke spanningen en tegenstellingen van de iepen mienskip onder de loep en moet bouwstenen leveren voor nieuwe ‘open’ gemeenschaps- en kunstpraktijken. Publiek is van harte welkom om de lezingen bij te wonen. De toegang per lezing kost 12,50 euro en aanmelden kan via www.keunstwurk.nl/dwarskijkers.

Speelse dialoog

Keunstwurk en LAB LWD streven naar een speelse dialoog tussen de sprekers en het publiek en gebruiken het spel ook als metafoor voor de beoogde interactie tussen kunst en maatschappelijke ontwikkeling. Het eerste luik gaat over het spel, de tweede over de spelregels en de derde over de knikkers.

In het eerste luik op 8 oktober, in de ARKfryslân aan de Nieuweweg in Leeuwarden, staat een dialoog over de noodzaak van iepen mienskip in Friesland en de mogelijke bijdrage van kunst in die ontwikkeling centraal. Sprekers zijn Pascal Gielen, Marten Winters en Klaas Sietse Spoelstra, actief als maatschappelijk ondernemer en één van de projectleiders binnen Kening fan'e Greide.

Gielen is hoogleraar Kunstsociologie en Cultuurpolitiek aan de RUG en bespreekt de homo ludens en de maat en de onmaat van kunst.

Marten Winter geniet als voormalig stadskunstenaar bekendheid dankzij Het schip de Lading.

Tweede lezing

In de tweede bijeenkomst op 5 november komen de spelregels en het veranderen van spelregels aan bod. Hoe kan je de speelruimte die kunst biedt ook inzetten om doelgericht veranderingsprocessen aan te jagen. Voor wie en wat kies je dan? Waarom? Wat kan het opleveren? Hoogleraar Barend van Heusden gaat dieper in op de hernieuwde rol van kunst in de samenleving. Jeanne van Heeswijk, kunstenaar, spreekt over haar geëngageerde kunstpraktijken als ‘It runs in the Neighbourhood’ en Jan Hendrik Jansen, directeur van Doarpswurk, behandelt de politieke agenda voor het landelijk gebied en de rol van kunst daarin.

Deze lezing is in het gebouw van Tryater.

De knikkers van het spel

Op 3 december is ten slotte een dialoog over de feitelijke materialisatie en inbedding van het nieuwe kunstbegrip in de samenleving van morgen. Te gast zijn dan François Matarasso (kunstenaar, onderzoeker en denker van community arts) en Oeds Westerhof (directielid Leeuwarden-Fryslân 2018). Ook zijn op 3 december pitches van een nieuwe lichting makers en hun maatschappelijke partners van het project ‘De Reis’.

De lezingen worden georganiseerd door LAB LWD en Keunstwurk in nauwe samenwerking met CAL-XL, laboratorium voor kunst en samenleving, en het Onderzoekscentrum Arts In Society van de RUG. Sjoerd Bootsma, Rozemarijn Strubbe, Sikko Cleveringa en Pascal Gielen treden afwisselend op als gespreksleiders.

Voor in de agenda:

Lezingen
Datum: Donderdag 8 oktober, 20.00-22.00 uur
Lezingen: Klaas Sietse Spoelstra, Pascal Gielen, Marten Winters
Locatie: ARKfryslân – Nieuweweg tegenover nr 3, Leeuwarden

Datum: Donderdag 5 november, 20.00-22.00 uur
Lezingen: Barend van Heusden, Jeanne van Heeswijk, Jan Hendrik Jansen
Locatie: Tryater, Oostersingel 70, Leeuwarden

Datum: Donderdag 3 december, 20.00-22.00 uur
Lezingen: François Matarasso, Oeds Westerhof, Rozemarijn Strubbe
Locatie: Tryater, Oostersingel 70, Leeuwarden

Aanmelden kan via: http://www.keunstwurk.nl/dwarskijkers

Op 5 november en 3 december is het mogelijk om voorafgaand te dineren bij Tryater.


Op de foto: beeld van een eerdere avond van LAB LWD (Foto Ruben van Vliet).