Nieuws

Projectnieuws | Debatavond: zijn onze zorgen over natuur eigenlijk wel gemeend?

Delen

Projectnieuws | Debatavond: zijn onze zorgen over natuur eigenlijk wel gemeend?

LEEUWARDEN - De entree is, niet onbelangrijk, gratis. En iedereen is welkom. Oh ja, de muziek komt van Xigatze en Jitske Draijer. De bijeenkomst in de Kanselarij, op dinsdagavond 10 november, is dus veel meer dan alleen een debatavond. Onderhoudend, afwisselend én inhoudelijk: over natuur en boerenland en onze werkelijke zorgen over de teloorgang van het weidelandschap. De Kening fan 'e Greide-avond begint om 20.00 uur.

Onderzoekers willen de vinger op de zere plek leggen. Want gaan natuur en boerenland eigenlijk wel samen? En in hoeverre maken ‘we’ ons daadwerkelijk druk over de verdere achteruitgang van onze weidenatuur? Zit de teloorgang ons ‘dwars genoeg’ om daadwerkelijk tot actie over te gaan? Een nieuwe generatie wetenschappers vraagt het zich af.

,,Ook wij, de generatie die opgroeide met intensiverende landbouw, maken ons zacht gezegd zorgen over biodiversiteit." De ecologen Mo Verhoeven (26) en Jelle Loonstra (26) van de Rijksuniversiteit Groningen gaan het debat met stellingen en persoonlijke verhalen aan. ,,We weten dat niet één groep of sector, maar de hele samenleving verantwoordelijk is. Maar samen verantwoordelijkheid némen, dat blijkt lastig.”

Het bracht de beide promovendi op het idee een debatavond te organiseren, samen dus met burgerinitiatief King of the Meadows (Kening fan ‘e Greide).

De jonge onderzoekers peilen de urgentie en de omvang van het probleem. Met ruimte voor zelfreflectie. Want wat is de rol van de wetenschap in deze? En zijn we ons bewust van wat er verandert als we nu niets doen?

Het programma is als volgt:
19.30 uur – Inloop
20.00 uur – Welkom & Muziek
20.10 uur – Onderzoekers blikken terug met feiten en persoonlijke beleving + Stellingen & debat
20.45 uur – Pauze
21.00 uur – Stemmen + debat over mogelijke aanpak en toekomstscenario’s
22.00 uur – Borrel

Aanmelden voor deze avond kan op de website van Kening fan 'e Greide. Klik daarvoor hier.

Bij de foto: Een grutto wordt voorzien van een zender, zodat hij gevolgd kan worden. Meer over het gruttovolgsysteem staat op de site van Kening fan 'e Greide (Foto Jan van de Kam).