Nieuws

​Projectnieuws | Burger, regel je zaakjes zonder Brussel

Delen

​Projectnieuws | Burger, regel je zaakjes zonder Brussel

LEEUWARDEN – Europa leeft! Wie denkt dat ingewikkelde thematiek volle zalen moet ontberen, heeft het lelijk mis. Voor de tweede keer organiseerde Leeuwarden-Fryslân 2018 een debatavond en opnieuw puilde de zaal uit.

Sexy scheen het onderwerp allerminst. Maar net als de vorige keer, toen het basisinkomen centraal stond, bleek donderdagavond ook een gesprek over de Europese participatiemaatschappij populair. Gezien de samenstelling van het publiek – evenveel jongeren als ouderen – werd het onderwerp bovendien breed gedragen.

Maar wat leverde het avondje in de gymzaal van De Blokhuispoort nu feitelijk op? Sjoerd Bootsma, programmamaker bij Leeuwarden-Fryslân 2018 en als zodanig medeorganisator van het debat, vatte de avond samen met een citaat van Agnes Jongerius, één van de sprekers. ,,Zij vergeleek het huidige politieke en sociale stelsel met een gebrekkig breiwerkje. Je kunt proberen om die fouten te herstellen, maar je zou misschien beter aan een nieuw breistuk moeten beginnen.”

Meer dan tweehonderd mensen luisterden en namen soms deel aan de avond die begon met een muziekstuk van Sytse Pruiksma. De componist slaagt er elke keer opnieuw in om een rumoerige zaal met slechts een enkele, nauwelijks hoorbare, toon stil te krijgen. Het muziekstuk luidde een aanvankelijk complexe avond in.

,,Het begin was inderdaad behoorlijk abstract”, vond Bootsma. ,,Maar daarom niet minder interessant.” Na de uiteenzetting van Katherine Watson (directeur van European Cultural Foundation) en de Duitse Silke Helfrich, die voor een geheel andere zienswijze (,,een paradigmashift”) pleitte, spraken verschillende kenners over de toekomst van de Europeaan.

Over één ding waren de meeste sprekers het trouwens eens: om een beter Europa te krijgen, is het vermoedelijk beter om de Brusselse regelgeving te mijden. Sjoerd Bootsma: ,,Je moet het zelf doen als burger. Om verandering te krijgen, moet je je niet afwachtend opstellen.”

Het was ook de boodschap van Teun van de Keuken. De journalist, columnist (Parool) en televisiemaker (Keuringsdienst van Waarde) las een column voor. Zijn boodschap: de Europese parlementariërs zijn niet te vertrouwen. Van de Keuken stelde dat Europa ,,aan de haal gaat met de mooie lokale mienskipjes”.

Professor Pascal Gielen, die de avond afsloot in een debat met Agnes Jongerius (PvdA-Europarlementariër) en Bouwe de Boer (energie-beleidsmaker Leeuwarden), sprak in soortgelijke bewoordingen. Volgens hem moet je als burger ,,niet onderhandelen met Europa, maar gewoon doen. De politiek volgt later wel.”

Maar misschien was de belangrijkste conclusie van de avond wel dat Het Debat leeft als nooit tevoren. Sjoerd Bootsma: ,,Er is in onze provincie in elk geval een sterke behoefte om het gesprek te voeren. Over onderwerpen die zich op het eerste gezicht ver uit ons blikveld afspelen, maar desondanks zeer aansprekend blijken. Dát is de winst van de beide avonden van Leeuwarden-Fryslân 2018.”

(De foto is gemaakt door Ruben van Vliet)

De avond was op twitter (#NewPactEurope) op een gegeven moment trending topic in Nederland. Hieronder een bloemlezing: