Nieuws

Projectnieuws | 11Fountains zet alles op een rij

Delen

Projectnieuws | 11Fountains zet alles op een rij

LEEUWARDEN - Het is één van de meeste ambitieuze projecten van Leeuwarden-Fryslân 2018. Met 11 Fonteinen in elk van de 11 Friese steden bouwt 11Fountains op unieke wijze voort op de grote traditie van de Elfstedentocht. Ze worden verbonden aan elf door befaamde internationale kunstenaars ontworpen fonteinen, één voor iedere stad. Maar waarom neemt 11Fountains een zo prominente plaats binnen ons programma in? En waarom is er juist voor fonteinen gekozen? Met voor elk project een mondiaal aansprekende kunstenaar? Projectleider Anna Tilroe zette namens 11Fountains alle zaken op een rij.

Fonteinen passen bij Friesland. Een fontein brengt immers mensen bij elkaar, zet kinderen aan tot spelen, lokt verliefde paartjes, kortom: hij stimuleert geheel vanzelfsprekend het gevoel van Gemeenschap of, zoals ze in Friesland zeggen, van Mienskip.

Daarbij zijn de 11 fonteinen stuk voor stuk monumenten die iets vertellen over de plek waar ze staan, over de geschiedenis van de stad en over de mensen die er wonen en ooit gewoond hebben. Als hedendaagse kunstwerken getuigen ze ook van de snel veranderende wereld waarin wij leven, van sociale verschuivingen, technologische vernieuwingen en klimatologische omwentelingen. Op die manier slaan de elf fonteinen een brug tussen de complexe globale wereld van nu en de geschiedenis van een plaats en een bevolking.

Dat alles maakt dat vier verschillende aspecten zijn te onderscheiden.

11Fountains is een kunstproject waaraan elf uit verschillende landen afkomstige kunstenaars uit het topsegment van de kunstwereld deelnemen. Zij zijn zorgvuldig gekozen bij de locatie, de lokale of regionale historie en hun bereidheid kennis te maken met de inwoners van ‘hun’ stad. Zo mogelijk ontwikkelen ze voor en met hen participatieprogramma’s.

11Fountains is ook een sociaal project. Door bewoners kennis te laten maken met de persoon en het werk van de kunstenaar en hen intensief te betrekken bij de ontwikkeling van’ hun’ fontein wordt de fontein van en voor de gemeenschap. Dat wordt goed begrepen: in bijna alle 11 steden zijn nu vanuit de bevolking zelf zogeheten fonteincommissies gevormd. Deze zijn betrokken bij het vinden van de juiste locatie, werken mee aan een hartelijke ontvangst van ‘hun’ kunstenaar en organiseren programma’s rondom het project. De kinderen worden daarbij niet vergeten. Op deze manier ontstaat draagvlak en wordt de basis gelegd voor goed behoud en beheer van de fonteinen in de toekomst.

11Fountains is een innovatief project. Het is toegespitst op water in verscheidene vormen. Door waar mogelijk technologische en ecologische innovaties toe te passen worden de fonteinen niet alleen duurzaam, maar verwijzen zij ook naar het belang van waterbeheer en research en bevorderen zij het collectieve ecologische bewustzijn. Friesland is koploper op het gebied van watertechnologie en -research. Van de watertechnologische bedrijven in Friesland tot op het niveau van het Ministerie van Infrastuctuur en Milieu wordt begrepen dat 11Fountains een uniek project kan zijn om Nederland – met Friesland in het bijzonder – nationaal en internationaal te promoten als innovatieland op het gebied van waterbeheer en watertechnologie.

11Fountains is een cultuurtoeristisch project. De roemrijke reputatie van de elf kunstenaars trekt als een magneet vanuit de hele wereld mensen aan en maakt de elf fonteinen tot destination art, een bestemming voor cultuurtoerisme. Daarmee komt, naast het watertoerisme dat Friesland nu kent, een ander soort toerisme op gang dat oog heeft voor de eeuwenoude lokale en regionale kunst-en cultuurschatten en er nieuwe glans en bekendheid aan verleent. Cultuurtoerisme is wereldwijd de tweede toeristische branche. De faam van deze kunstenaars maakt, in combinatie met de schoonheid en rijke historie van de elf steden en het Friese landschap, de route van de elf fonteinen tot een internationale cultuurtoeristische topattractie die sterke impulsen geeft aan de lokale en regionale cultuur en economie.

11Fountains is een van de grootste projecten van Leeuwarden-Fryslân 2018, Culturele Hoofdstad van Europa, en het enige dat blijvend zal zijn als nieuw cultureel erfgoed.

Stand van zaken

Tien kunstenaars uit het topsegment van de internationale kunstwereld zijn geselecteerd. Zij komen uit verschillende landen en werelddelen, van Azië en Afrika tot Europa en Zuid-Amerika. Een aantal van hen zijn al op bezoek geweest en hebben in ‘hun’ stad de lokale fonteincommissie en bestuurders ontmoet en mogelijke locaties bekeken. Wij verwachten hun conceptontwerp voor de zomer of in het najaar.

Op bestuurlijk niveau hebben alle wethouders van cultuur, toerisme en infrastructuur van alle betrokken gemeentes zich in principe aan 11Fountains gecommitteerd. Er wordt gewerkt aan oplossingen voor de kosten van behoud en beheer na 2018 zodat de continuïteit van 11 Fountains ook na 2018 is gewaarborgd. Ook is onderzoek gedaan via de gemeente Leeuwarden naar het economisch effect van het internationale cultuurtoerisme dat door 11Fountains op gang wordt gebracht.

Overzicht Elf Steden

Stad: Leeuwarden
Gemeente: Leeuwarden
Kunstenaar: Jaume Plensa (Spanje)

Stad: Sneek
Gemeente: Súdwest-Fryslân
Kunstenaar: Stephan Balkenhol (Duitsland)

Stad: IJlst
Gemeente: Súdwest-Fryslân
Kunstenaar: Shinji Ohmaki (Japan)

Stad: Sloten
Gemeente: De Friese Meren
Kunstenaar: Jorge en Lucy Orta (Argentië/GB, wonen in Parijs)

Stad: Stavoren
Gemeente: Súdwest-Fryslân
Kunstenaar: Mark Dion (VS)

Stad: Hindeloopen
Gemeente: Súdwest-Fryslân
Kunstenaar: Cai Guo-Qiang (China, woont in New York)

Stad: Workum
Gemeente: Súdwest-Fryslân
Kunstenaar: nog niet bekend

Stad: Bolsward
Gemeente: Súdwest-Fryslân
Kunstenaar: Johan Creten (België, woont in Parijs)

Stad: Harlingen
Gemeente: Harlingen
Kunstenaars: Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla (USA/Cuba, wonen in Puerto Rico)

Stad: Franeker
Gemeente: Franekeradeel
Kunstenaar: Jean Michel Othoniel (Frankrijk)

Stad: Dokkum
Gemeente: Dongeradeel
Kunstenaar: Birthe Leemeijer (Nederland)

Team 11Fountains

Anna Tilroe, bedenker en artistiek leider

Irene Kromhout, artistiek coördinator

Wilko Huyink, teamleider

Adriaan Koopman, secretaris programmateam en planning

Ynze Haitsma, technisch- en innovatieleider (en: projectleider Súdwest-Fryslân)

Sjoerd Galema, sponsorwerving, draagvlak

Marijke Zeevenhooven, administratie en MarCom-ondersteuning

Froukje Oostra, projectleider Franeker, Sloten en Harlingen

Sietse Bijker, projectleider Dokkum

Claudia Woolgar, themaproducent Leeuwarden-Fryslân 2018

info@11fountains.nl

www.2018.nl/11fountains

Twitter: 11Fountains


Bij de foto: Het ontwerp van de fontein in Leeuwarden, door Jaume Plensa (Spanje)