Nieuws

Post2018 | ​Studenten hielpen vluchtelingen WTC met Nederlandse taal

Delen

Post2018 | ​Studenten hielpen vluchtelingen WTC met Nederlandse taal

LEEUWARDEN – Vele vrijwilligers hielpen in het Leeuwarder WTC om de vluchtelingen die daar sinds oktober gehuisvest zijn wat beter thuis te laten voelen. Post2018 sprak met de NHL-studenten Doaa Abuldhussain (20) en Bonnie Grasman (19) die vluchtelingen taalles geven. ,,Die dankbaarheid, daar doe ik het voor.’’

Doaa gaf taalles aan kinderen en jongeren van 9 tot 10 jaar en Bonnie gaf naast haar school twee uurtjes per week les aan de volwassenen. Ze vonden het allebei mooi om te zien hoe gemotiveerd de ouders en kinderen waren om elke week weer nieuwe woordjes te leren. Er werden groepjes gevormd op basis van niveau zodat iedereen de stof kreeg die goed bij hem of haar paste. Volgens Bonnie was er een goede sfeer en is er de afgelopen maanden veel structuur gekomen in de activiteiten. Door ze dit aan te bieden vergroot het ook kansen dat de vluchtelingen in Nederland kunnen blijven.

Het meest opvallende voor Bonnie is dat de vluchtelingen heel erg open staan voor onze cultuur. ,,Ze stellen vragen over de Nederlandse cultuur en zijn erg dankbaar dat vrijwilligers hen de Nederlandse taal willen leren. Iedereen helpt elkaar en ze maken regelmatig samen huiswerk.’’ De negatieve reacties over de vluchtelingen zijn volgens Bonnie compleet onterecht. ,,Het zou beter zijn als mensen zich meer zouden verdiepen in het onderwerp voordat ze een mening vormen.’’

Doaa gaf een paar maanden elke woensdagochtend Nederlandse taalles aan de kinderen. Er werd wekelijks een hoofdonderwerp uitgekozen en daar gingen ze tijdens de les dieper op in. ,,Vlak voordat de les begon, zaten de kinderen vaak al klaar met papier en pennen. Ze waren erg leergierig en gemotiveerd om de lessen bij te wonen.’’ De grootte van de groep verschilde per keer en vaak bestond een groep uit tien tot twintig kinderen. ,,In de afgelopen weken is er veel bereikt met de kinderen en dat is mooi om te zien.’’

Doaa: ,,Ik daagde mezelf uit om creatief en flexibel te zijn of te improviseren.’’ Toen ze les gaf, vergat ze even haar eigen dagelijkse dingen en stortte ze zich volledig op de activiteiten met de kinderen. Haar relatie met de kinderen en ouders was professioneel en zakelijk, maar ze vindt het wel jammer dat de periode van lesgeven voorbij is. Doaa vindt het namelijk interessant om in contact te komen met kinderen van andere culturen en ze vindt het goed om op deze manier iets voor de mensheid te doen.

Beiden kijken terug op een mooie en leerzame ervaring die voor herhaling vatbaar is. Voordat Bonnie actief werd als vrijwilliger in het WTC hielp ze al regelmatig mee in Workum als vrijwilliger. Daar voerde ze verschillende activiteiten uit zoals eten opscheppen en middagactiviteiten organiseren voor de vluchtelingen. Bonnie: ,,Deze ervaringen verbreden je zicht op mensen en je komt in aanraking met andere culturen. Dat is ontzettend interessant.’’ Ook Doaa vindt het werk heel verrijkend. ,, Je doet ervaring op en leert anders naar dingen kijken die je normaal vindt.’’

Tekst Pinar Levent/Post2018

Over Post2018:

In aanloop naar het jaar 2018 is een redactie met burgerjournalisten geformeerd, die in de sfeer van participatie zal opereren: geheel indachtig de filosofie van Leeuwarden-Fryslân 2018, Culturele Hoofdstad van Europa.

De burgerredactie wordt gevormd door een brede laag vrijwilligers uit de Friese samenleving. Jong, oud, uit alle geledingen van de samenleving en uit diverse steden en dorpen om te zorgen voor een mooie mix aan verhalen. Ondersteund door een paar (ook deels vrijwillige) professionals.

Natuurlijk hebben die verhalen betrekking op Friesland, op Culturele Hoofdstad, maar niet in beperkende zin. De verhalen die we willen vertellen sluiten met name aan bij de kernwaarden (Iepen Mienskip, en de 5 E’s: Empowerment, Ecology, Entrepreneurship, Experience en Europe) die CH2018 in het Bidbook heeft geformuleerd.

We vertellen vooral verhalen over mensen, wat ze bezig houdt en verbindt. Lokaal, maar met een open blik naar de wereld. We vertellen over onze leefwereld, maar ook de leefbaarheid van de wereld waarin we leven.

Meer weten of mee willen doen? Stuur een e-mail naar radbouddroog@2018.nl.

Bij de foto: Behalve taallessen werden in het WTC ook schaaksessies gehouden. Deze vonden plaats onder leiding van leden van Schaak Combinatie Leeuwarden. (Foto Peter Leus.)