Nieuws

Ondertussen | Waarom Royal HaskoningDHV partner is van Leeuwarden-Fryslân 2018

Delen

Ondertussen | Waarom Royal HaskoningDHV partner is van Leeuwarden-Fryslân 2018

LEEUWARDEN - Wilko Huyink is Business Development Director van Royal HaskoningDHV in Noord-Nederland. Onderstaande blog is van zijn hand en is oorspronkelijk geplaatst op de blog-pagina van Royal HaskoningDHV.

WILKO HUYINK - “Waarom sponsort een ingenieursbureau nu een cultureel festival als Leeuwarden-Fryslân 2018?” Die vraag krijg ik regelmatig van collega’s en klanten, als ik hen vertel dat wij strategisch partner zijn van de stichting Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Tijd om dat eens duidelijk uit te leggen en andere bedrijven op te roepen om daar ook serieus over na te denken.

Iepen mienskip
Geen begrip heeft méér inhoud dan ‘iepen mienskip’. Voor Friezen en Leeuwarders betekent het samenwerken, ontdekken, gastvrijheid en duurzaamheid. Voor de duizenden bezoekers die worden verwacht op Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 krijgt het vorm in talloze evenementen op cultureel, historisch en maatschappelijk terrein. In 2013 won de Friese hoofdstad de nominatie voor een eer die in het verleden steden als Athene, Istanbul, Amsterdam en Madrid ten beurt viel. Vanaf dat moment kwamen beleidsmakers, cultuurknners en ondernemers in een steeds hogere versnelling. Royal HaskoningDHV is er praktisch vanaf het moment van toekenning bij als strategisch partner. Dat betekent dat wij onze kennis, kunde en contacten inzetten als adviseur en uitvoerder. We helpen de organisatie, krijgen een deel van de kosten daarvoor vergoed, maar investeren zelf ook fors. Wat we ervoor terugkrijgen zijn waardevolle ervaringen, erkenning en imagoversterking, maar ook gewoon heel veel werkpret.

Evenwicht in driehoek overheid-bedrijfsleven-culturele sector
In de hedendaagse verhoudingen kan geen enkel grootschalig maatschappelijk project in Nederland geheel autonoom tot bloei komen. Overheden doen een beroep op het bedrijfsleven voor financiële en praktische ondersteuning en omgekeerd steunen ondernemers op de expertise en ‘makelaarskracht’ van lokale en provinciale overheden. Leeuwarden-Fryslân 2018 heeft als extra dimensie de culturele invulling. Dit is een fascinerende sector waar flexibiliteit en improvisatie evenzeer in de genen zit als strakke projectplanningen en procedures in dat van Royal HaskoningDHV. Of, zoals een cultureel ondernemer het zelf uitdrukt: ‘er wordt doorgewerkt tot het doek open gaat en dan staat er een prachtige voorstelling’. Royal HaskoningDHV draagt er vanuit haar maatschappelijke doelstelling ‘enhancing society together’ aan bij met raad en daad. Wij leveren meerwaarde door onze kennis en kunde van projectmanagement van grote projecten: hoe beheers je zo’n groot project en stel je in een vroeg stadium kaders om te komen tot het gewenste eindresultaat. Juist door de samenwerking met de voor ons onbekende culturele sector, krijgen wij er minstens evenveel kennis voor terug als wij erin investeren en dat is wellicht een van de spannendste ervaringen aan dit project.

Creatief botsen
De werkzaamheden zijn veelzijdig, van het leveren van een projectleider ‘Ecology’ die het duurzame karakter moet bewaken tot ‘stakeholder engagement’ en het leggen van dwarsverbanden en verbindingen tussen uiteenlopende organisaties. De uitdaging is om harten sneller te laten kloppen en handen uit de mouwen te laten steken. De hele provincie doet mee en dat is de natuurlijke habitat van een organisatie als de onze. Zo gaan we de Friese elf steden helpen om in iedere stad een fontein gerealiseerd te krijgen. Dat kun je als organiserend comité wel bedenken, maar voordat het tot uitvoering komt, moeten inwoners worden gemotiveerd en planologische en financiële barrières worden geslecht. Elders spelen vraagstukken op het gebied van bereikbaarheid. In praktisch de hele provincie speelt het water in en om kwelders, meren en dijken een rol. Veel van de plannen voor 2018 liggen nog op de tekentafel, terwijl hun effect veel verder moet reiken dan dat jaartal. Dat vergt enerzijds een lange termijnvisie, maar anderzijds ook per direct een pragmatische aanpak en uitvoering. Ook in dit opzicht botsen de ingenieur en de cultuurondernemer op een creatieve en inspirerende wijze. Het tempo kan maar in beperkte mate worden beïnvloed; gras groeit niet sneller door eraan te trekken, zegt het spreekwoord.

Een kans die eens in de 17 jaar langskomt
Onze doelstelling ‘Enhancing society together’ heeft als essentie het samen-beter-doen. Die ambitie leeft volop bij de initiatiefnemers van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. Dat werd eens te meer bevestigd op het recente diner voor founding fathers, waar onder andere Eurocommissaris Frans Timmermans de bedrijven opriep om financieel of in nature te participeren. En Claire McColgan, destijds uitvoerend producent van Liverpool European Capital of Culture 2008 voegde daaraan toe: “Een kans als deze komt eens in de 17 jaar langs in Nederland”. Een aantal bedrijven, waaronder Royal HaskoningDHV stond op en bood hulp aan. De organisatie meldt dat hiermee ongeveer de helft van de benodigde ondersteuning is toegezegd.

Kansen: je ziet ze als je betrokken bent
Ondernemers denken in kansen en stappen in als ze een positieve ‘business case’ voor zich zien. In het geval van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 is dat niet direct vooraf glashelder te maken, juist omdat het zich organisch en in een spannend samenspel ontwikkelt. Ondernemers die twijfelen, raad ik aan om zich bij de organisatie te melden, hun potentiële rol te bespreken en de dynamiek te ervaren die nu, drie jaar voor aanvang van het evenement, al plaatsvindt. Hoe meer betrokken je raakt, hoe meer kansen je ziet en hoe meer je er aan contacten, kennis en werk voor terugkrijgt: “iepen mienskip”.