Nieuws

Logo: Iepen mienskip op z'n best?

Delen

Logo: Iepen mienskip op z'n best?

Door Ton F. van Dijk

Afgelopen week presenteerde Leeuwarden-Fryslan 2018 een nieuw logo. Dat was nodig omdat er daarvoor twee verschillende logo's werden gebruikt. Heel verwarrend.

Het nieuwe beeldmerk is eenduidig, simpel en makkelijk te gebruiken. Of het ook mooi is? Dat is een kwestie van smaak.

Op Twitter en Facebook werd al snel driftig gediscussieerd over de keuze voor het nieuwe beeldmerk. Veel likes. Maar ook stevige kritiek. Het bewijst dat de culturele hoofdstad springlevend is.

Nieuwe logo's leiden bijna altijd tot discussie. Dat was al zo in de tijd dat Steve Jobs een appel op zijn computers zette. En ik herinner me ook de introductie van het nieuwe politie logo. Een "loodgieters embleem" werd gezegd. Maar ach, alles went. De appel van Steve Jobs. En de vlam op de politiepet.

Een logo krijgt pas betekenis als het wordt "geladen". Een beeldmerk zonder verhaal is niks. Betekenisloos. Het nieuwe logo van Leeuwarden-Fryslan 2018 moet dan ook van inhoud worden voorzien om relevant te worden. En dat is precies wat we nu gaan doen.

Vandaag verspreiden we in de hele provincie een krant met daarin het verhaal van 2018. Over hoe cultuur kan bijdragen aan een betere wereld. Over de Friezen die tot zoveel in staat zijn. Omdat ze een "mienskip" hebben. Gemeenschapszin die het onmogelijke mogelijk maakt.

De mienskip vormt daarom de basis voor de plannen van 2018. Iedereen kan meedoen. En als dat gebeurt wordt het een succes. Maar alleen mienskip is niet genoeg. Culturele hoofdstad ben je immers van heel Europa.

En juist daarom won Friesland de wedstrijd met het belangrijke verhaal van de "iepen mienskip". De kracht van de Friezen, hun onderlinge verbondenheid. Met de blik naar buiten. Naar de rest van Nederland en Europa. Open en gericht op samenwerking.

Want 2018 is niet zo maar een feest voor Friesland. Het is een groot en ambitieus Europees project, dat moet zorgen voor economische en sociale verbeteringen voor de inwoners van Leeuwarden en heel Friesland. Zo hopen we in 2018 ondermeer op de komst van 4 miljoen extra bezoekers aan de provincie. Een ongekende economische impuls.

Naast positieve en negatieve kritiek op het nieuwe logo was er ook rumoer over de keuze voor een Haags ontwerpbureau. Veel te duur (30.000 euro las ik op Facebook). En er was ten onrechte niet gekozen voor een ontwerper uit Friesland.

De "hoge oomes" van Culturele hoofdstad hadden niet begrepen wat mienskip inhoudt, zo klonk het her en der. Want dan hadden ze wel een Fries bureau gekozen voor deze opdracht.

Maar is dat echt zo? Voor de opdracht om een nieuwe website te maken, werden vier Friese ontwerpers gevraagd. En eentje uit Den Haag.

Twee bureaus uit Friesland haakten af omdat er niet betaald werd voor de "pitch". En dus was het kiezen tussen twee Friese designers en de ontwerper uit Den Haag. De laatste kwam met het beste voorstel. Tegen de laagste prijs. En kreeg daarom de opdracht. Het nieuwe logo kostte geen 30.000, maar "slechts" 1920 euro.

Een kleine investering in de wereld buiten Friesland, zo lijkt het. Die zich hopelijk laat terug betalen met de komst van 4 miljoen extra bezoekers uit diezelfde grote wereld. Iepen Mienskip op z'n best. Gastvrij en naar buiten gericht. Midden in Europa. Een echte hoofdstad waardig.