Nieuws

Mijn Vieze Achterbuurman Mikte Jarenlang Smerige Uitwerpselen Naar Passanten

Delen

Mijn Vieze Achterbuurman Mikte Jarenlang Smerige Uitwerpselen Naar Passanten

OUDEGA (S) - De Leeuwarder Courant riep zijn lezers begin deze maand op om een ezelsbruggetje te bedenken voor My Very Educated Mother Just Served Us Nine Pies. De beginletters van elk woord staan voor de planeten in ons zonnestelsel, in juiste volgorde ten opzichte van de zon.

Wie voor een Friese suggestie koos, gebruikte de F van Fenus en de I van Ierde. Het Engelse ezelsbruggetje om Mercurius, Venus, Earth (Aarde), Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto te onthouden, luidt als volgt: My Very Educated Mother Just Served Us Nine Pies.

De oproep was een idee van Feel The Night, één van de programma's van Leeuwarden-Fryslân 2018. De bedenkers van de vijf overgebleven - na juryberaad - inzendingen verschenen zaterdag in de Leeuwarder Courant en werden 's avonds, tijdens de Aldegeaster Nachtkuier, geprezen.

Het zijn:

Het Myn famke is mei jo soan utnaaid nei Peazens

Morgen varen alle mooie jachten statig uit naar Portugal

Met veel apen moet je steeds uren nootjes pellen

Met verlichting aan mis je soms unieke nieuwe planeten

Mijn vieze achterbuurman mikte jarenlang smerige uitwerpselen naar passanten

De Nachtkuier Aldegea stond in het teken van Earth Hour: een internationaal fenomeen dat wereldwijd een uur lang om volledige duisternis vraagt. In Friesland gingen daarom op verschillende plekken de lichten uit.

Ook op onze Facebook-pagina vroegen we om een Nederlands- of Friestalig ezelsbruggetje. Alle inzendingen staan op de website van Feel The Night.

De foto is gemaakt door Ruben van Vliet.