Nieuws

Meedoen | Themamiddag Jopie Huisman Museum geslaagd

Delen

Meedoen | Themamiddag Jopie Huisman Museum geslaagd

WORKUM - Wat kunnen de inwoners van Súdwest Fryslân doen om een bijdrage te leveren aan Culturele Hoofdstad van Europa 2018? Die vraag en wat de rol van het Jopie Huisman Museum kan zijn, werd vrijdag op bijzondere wijze beantwoord in Workum. De bereidheid om werkelijk mee te doen, bleek ontzettend groot. En velen zijn al begonnen. Een verslag.

Schilderen en tekenen was voor Jopie net zoiets als ademen: hij moest gewoon. Dat was ook de rode draad bij de kunstenaars/ontwerpers die deze middag aan het woord waren voor de ruim 50 belangstellenden: ze willen gewoon, en dóen het: werken vanuit hun idealen. Mooie dingen maken, graag samen met andere mensen, soms wildvreemden.

Dat trof: het museum wil, zeker na de grondige verbouwing, graag vernieuwen. Door niet alleen de kunst van Jopie Huisman en zijn verhalen te tonen, maar ook mensen te ‘verbinden’ aan zijn werk en levensfilosofie. En door zich aan die mensen te verbinden, bijvoorbeeld via tijdelijke exposities, waarvoor al een speciale ruimte in het museum is bestemd. De kracht van de levensfilosofie van Jopie, geworteld in mededogen en liefde voor het waardeloze en de menselijke waarde, zijn liefde voor de streek. Zijn thema’s spelen rond gemeenschap en diversiteit, natuur en cultuur, stad en platteland.

Dat sluit naadloos aan bij de ambities van Europese Culturele Hoofdstad 2018, heeft als haar belangrijkste doel om de regio te versterken, door mensen in Friesland via ‘Iepen mienskippen’ te verbinden en te versterken, via cultuur. Met elkaar, en met mensen elders in Europa. Aldus Jelle Burggraaff, van team Leeuwarden-Fryslân 2108, die de achtergrond, opzet en aanpak van de 41 projecten toelichtte.

Tasmaanse Jopie-fan

De Tasmaanse Aukje Boonstra, Friezin om útens en Jopie-fan, liet zien wat zij maakt van gebruikt textiel en hoe zij ‘down under’ samenwerkt met vakbroeders en –zusters., onder andere tijdens jaloersmakende ‘bush camps’, een wild-kampeer-en-creëerpartij ergens in de bush. Haar verbondenheid met Fryslân blijkt niet alleen uit de prints die ze maakt behulp van drukplaten uit de drukkerij van Jongbloed (haar vader werkte daar), ze heeft zelfs een eigen versie gemaakt naar het ‘Roodbaaien hemd’ van Jopie.

Plasticsoup-bestrijder en Groningse Agnes Bakker, werkzaam voor het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IV) was verbaasd dat ze Jopie Huisman niet kende, ,,terwijl ik zijn filosofie al lang uitoefen!”. Met haar Soep & Brei café werkt ze met heel veel (groepen) mensen en heel veel gebruikte plastic tassen aan het decor voor het festival Welcome to the village. Een van die breiende vrijwilligers is ‘Creative Co-creator’ Joke Lunsing, die werkt bij de Noordelijke Hogeschool.

Waar de meeste studenten van Communicatie en Multimediadesign zich bezighouden met huisstijlen en websites, houden haar Ebe en Dempsey, die ook mee zijn, zich bezig met ontwerpen gemaakt van waardeloos materiaal. Zoals gloeilampen met micro-tuintjes, en dito flesjes aan een ketting. Toen Joke hoorde over het dreigende uitsterven van de bij, kon ze daar niet van slapen. ,,Ik was helemaal klaar met ‘money-driven’ opdrachten! Ik besloot dat ik vanaf dat moment alleen nog ‘honey-driven’ wilde werken.” Oftewel: aan wat past bij haar idealen voor een betere en mooiere planeet. Samen met Atelier Het Kleine Huis bouwt ze, ook weer met vrijwilligers, aan de de ‘Felt Beehive’, een viltkoepel voor evenementen en voorlichting.

Haak je aan

De letterlijk grootste vorm van ‘community art’ werd toegelicht door Esmeralda de Vries. Haak je aan? Haken is verbinden heeft als officiële doel om in 2018 de grootste deken ter wereld klaar te hebben: daarvoor zijn 10.000 van ‘granny squares’ gehaakte dekens nodig. Gestart met steun van zorginstelling Palet en de gemeente Leeuwarden, hebben al tientallen groepen hun eerste dekens af. Het inofficiële maar belangrijker doel, is dat de saamhorigheid is versterkt met de mensen die aan de dekens werken, of zoals die dat zelf formuleren: ,,We delen niet alleen de wol, maar ook onze levensverhalen”. Iepen Mienskip!

Dat gebeurde ook letterlijk deze middag: in de pauze pakten veel van de gasten haaknaald of breinaalden en gingen aan de slag, wat zowel jolig als serieus maakte, en dat was nou net de bedoeling.

Wethouder Mirjam Bakker gaf aan dat de gemeente Súdwest Fryslân volop wil aanhaken op Culturele Hoofdstad en initiatieven als van vanmiddag toejuicht en graag faciliteert. De gemeente roept mensen in de hele regio op om op een of andere manier mee te doen. De gemeente heeft binnenkort een speciale website gereed waar mensen terecht kunnen.

Directeur Zwier Kroese concludeerde dat er genoeg aanknopingspunten zijn om in overleg met de gemeente en met de Stichting Leeuwarden-Fryslân 2018, wellicht in verbondenheid met de deelnemers van vandaag, een goede rol voor het museum in te vullen. Bij een volgende themabijeenkomst gaan we daarop nader in. In de nazit werd niet alleen gebreid, gehaakt en een drankje genuttigd, maar werden ook volop nieuwe plannen gesmeed. Kunst Verbond!

Tekst Heleen Kerkhof.