Nieuws

Kening fan ‘e Greide naar Spanje en Portugal

Delen

Kening fan ‘e Greide naar Spanje en Portugal

LEEUWARDEN - Een afvaardiging van het burgerinitiatief Kening fan 'e Greide (King of the Meadows) trekt half februari naar Spanje (Sevilla, Badajoz) en Portugal (Lissabon). Als tussenstop in hun trek vanuit Afrika naar het Noorden verblijven grutto's tijdelijk in de rijstgebieden van Zuid Europa. Reden om elkaar daar te 'ontmoeten'. Wetenschappers van de onderzoeksgroep van de RUG gaan grutto's zenderen en parallel zijn er allerhande afspraken met culturele organisaties.

Als internationaal onderdeel van het Leeuwarden-Fryslân 2018 project, ontmoet het team ook food, participatie, educatie, literatuur, kunstenaars, dichters, dansers, componisten en wetenschappers van verschillende universiteiten. Theunis Piersma en Sytze Pruiksma geven tijdens deze tour de lezing-performance 'King of the Meadows'.

Mede-initiatiefnemer Sytze Pruiksma wil in 2018 samen met vele internationale muzikanten en de Friese hafabra o.a. een grote vogelsymfonie ten gehore brengen op een bijzondere plek in Fryslan. Stap voor stap komt er een internationale uitwisseling van kennis en cultuur op gang. King of the Meadows zoekt nieuwe wegen om de toekomst van het weidevogellandschap en al wat er in en omheen leeft te behouden en te ontwikkelen. Het project is in 2012 als burgerinitiatief Kening fan 'e Greide gestart.