Nieuws

In Memoriam | Aukje van der Staag (6 december 1957-12 februari 2017)

Aukje van der Staag en Piet Hoekstra leggen de Friese gedichten in de container pootaardappels die in oktober '16 naar Malta is vertrokken.

Delen

In Memoriam | Aukje van der Staag (6 december 1957-12 februari 2017)

Met grote verslagenheid nam het team van Potatoes go Wild deze maand kennis van het overlijden van Aukje van der Staag. Aukje was een zeer gewaardeerd en actief bestuurslid van stichting De Bildtse Aardappelweken en in die hoedanigheid één van de drijvende krachten achter het LF2018-project Potatoes go Wild.

Hieronder staat de tekst uit de overlijdensadvertentie die het bestuur van de stichting in De Bildtse Post en de Leeuwarder Courant plaatste:

,,Op vrijdag was er nog contact met de opgewekte Aukje, druk bezig met van alles en nog wat. Er was geen enkel signaal dat ze er de maandag daarop niet meer zou zijn.

We kenden Aukje als een altijd bezige bij. Ze was akkerbouwer in hart en nieren, altijd druk bezig om goed te zorgen voor haar gewassen op de boerderij, maar ook altijd tijd vrijmakend voor ontspanning en haar mooie huis en tuin. Ze had veel sociale contacten, was actief voor verschillende organisaties en genoot ondanks de nodige tegenslagen positief en optimistisch volop van het leven.

Toen we in 2006 de stichting De Bildtse Aardappelweken wilden oprichten, was Aukje meteen enthousiast. Met haar nuchtere Bildtse benadering, haar directe manier van aanpak, haar flinke portie unieke humor, maar ook haar soms zakelijk aandoende en relativerende benadering en de inbreng van haar grote contactennetwerk was ze vanaf het begin een van de pijlers van het bestuur.

Het project "Ete bij de boer" kwam uit haar koker en onder meer mede verantwoordelijk voor het jaarlijks kampioenschap Bildtstarschillen tijdens Lammetsymet, reisde samen met anderen menige bijeenkomst af, presenteerde het programma voor 2018 op diverse plaatsen en had de verantwoording voor diverse andere taken.

Na die van bestuurslid Mariet blijft ook haar stoel nu leeg bij de vergaderingen, de door meegebrachte haar fles wijn voor na het officiële deel van de bestuursvergadering (er was tenslotte altijd wel iets om te vieren) zal er niet meer zijn en dat zal heel vreemd zijn.

Aukje haar inzet, haar energie en de haar zo typerende manier van aanpak nemen we mee in onze verdere activiteiten. We zullen in haar geest doorgaan en van de Bildtse Aardappelweken in 2018 een evenement maken, waar ook zij trots op zou zijn geweest."

Wy binne d'r stil fan

Te betiid is overleden

Aukje van der Staag

Hur nuchtere anpak, direkte en enthoesjaste

inbring sille wy och soa misse

Bestuur stichting De Bildtse Aardappelweken

Andries, Froukje, Piet, Theunis, Loet, Peter en Teun