Nieuws

Projectnieuws | Europese literaire samenwerking via reizende aardappels

De foto's zijn gemaakt door Ruben van Vliet.

Projectnieuws | Europese literaire samenwerking via reizende aardappels

Projectnieuws | Europese literaire samenwerking via reizende aardappels

Projectnieuws | Europese literaire samenwerking via reizende aardappels

Projectnieuws | Europese literaire samenwerking via reizende aardappels

Projectnieuws | Europese literaire samenwerking via reizende aardappels

Delen

Projectnieuws | Europese literaire samenwerking via reizende aardappels

MINNERTSGA - Voor de tweede keer zijn Friese pootaardappelen met dichtkunst naar Malta verscheept. Dit gebeurde afgelopen week in het kader van de samenwerking tussen Leeuwarden-Fryslân 2018 en Valletta-Malta, beide Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

Afgelopen donderdag 8 oktober werden, onder toeziend oog van wethouder Boukje Tol, bij Maatschap Schuiling in het Friese dorp Minnertsga pootaardappelen geladen voor hun reis naar Malta. Aan elke zak is een gedicht van dichter Albertina Soepboer bevestigd. Naast tien literaire gedichten, ging ook poëzie van de groepen 7 en 8 van basisscholen uit Vrouwenparochie en St.-Annaparochie mee met de lading.

Nederland bekleedt wereldwijd een vooraanstaande positie in de teelt en handel van pootaardappelen. Het Noordelijke deel van Friesland, het Bildt, is de bakermat van met name de pootaardappelen, die bijna over de hele wereld worden geëxporteerd. Het Bildt heeft al sinds 1850 een relatie met Malta, waarbij de aardappel de verbindende factor is. Ieder jaar eind september verlaten de eerste pootaardappelen het Bildt en worden verscheept naar Malta. In maart komen de nieuwe aardappelen, gegroeid uit het pootgoed, via dezelfde weg terug. Zowel Malta als Fryslân zijn daarnaast officieel tweetalig en hebben een grote schat aan moderne en klassieke poëzie.

Stichting De Bildtse Aardappelweken organiseert tot en met 2018 activiteiten om de consumenten de waarde van het dagelijkse voedsel te laten (her)ontdekken. Een internationale aardappelmaaltijd aan de langste straat van Nederland, de Oudebildtdijk, kennisuitwisseling over de teelt van voedsel en aardappelrecepten maken hier onder meer deel van uit.

De afgelopen week verstuurde pootaardappelen gaan vanaf november op Malta de grond in. In maart 2016 komen er tien Maltese gedichten, met Engelse vertaling, samen met de volgroeide aardappelen retour. Tot 2018 zal dit ieder jaar zo gebeuren. De gedichten worden in het kader van het project ‘Potatoes go Wild’ verzameld in een gedichtenbundel die in 2018, in het Culturele Hoofdstadjaar, zal verschijnen.

De activiteit is onderdeel van het project Potatoes go Wild en wordt uitgevoerd door de Stichting De Bildtse Aardappelweken in samenwerking met het Friese algemeen-cultureel opinieblad De Moanne en op Malta door Dr. Adrian Grima (University of Malta). Voor deze aardappel/poëzie uitwisseling wordt verder samengewerkt met Valletta 2018 en aardappelcoöperatie Agrico.