Nieuws

Delen

Documentaire op NPO2 toont de liefde voor de Kening

LEEUWARDEN - Fryslân DOK besteedde deze week uitgebreid aandacht aan de Koning van de Weide. In de halfuur durende documentaire over Kening fan 'e Greide, één van de ambitieuze projecten van Leeuwarden-Fryslân 2018, vertellen componist Sytze Pruiksma en bioloog Theunis Piersma over het programma.

Centraal staat de grutto, de trekvogel - de kening van het weidelandschap. Kening fan 'e Greide wil iets doen aan de grootschalige en intensieve landbouw. Om de weilanden aantrekkelijk (biodiversiteit) te houden voor de weidevogels, moet er een omslag plaatsvinden. In denken en doen.

Er moet natuurvriendelijker worden geboerd. Alleen dan blijft het landschap aantrekkelijk voor de weidevogels. Alleen dan is Friesland een pleisterplaats voor de rustende grutto's. Om dat te bereiken, vinden vertegenwoordigers uit de wetenschap, innovatie en cultuur elkaar in het project.

Snik

Fryslân DOK volgde Pruiksma en Piersma tijdens hun reis langs de trekroute van de grutto. Ze tonen hun bezorgdheid over de verarming van het landschap die ook van invloed is op de cultuur en de taal. In Spanje, Portugal en Frankrijk zoeken ze medestanders.

In de docu van Omrop Fryslân valt de emotionele betrokkenheid van muzikant Pruiksma op. Met een snik: ,,Als ik die vogels niet meer hoor, dan raakt mij dat echt."

Fryslân DOK: Kening fan ‘e greide (Koning van het weiland) is ook nog via uitzending gemist te bekijken.