Nieuws

Debat Basisinkomen beroert stampvol wijkcentrum

Delen

Debat Basisinkomen beroert stampvol wijkcentrum

LEEUWARDEN – Leeuwarden-Fryslân 2018 kijkt terug op een zeer geslaagde bijeenkomst over het Basisinkomen, eerder deze maand. Die vond vrijdag 6 maart plaats in het afgeladen wijkcentrum van de Vrijheidswijk in Leeuwarden.

Het debat in MFC Het Mozaïek was georganiseerd door de trainees van de Provincie Fryslân, als onderdeel van het programma Club of Leeuwarden van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Marcel Canoy presenteerde een model over hoe een experiment in Leeuwarden vormgegeven zou kunnen worden. Zijn voorstel om vijf jaar lang een groep van 1000 mensen een onvoorwaardelijk basisinkomen van 1200 euro per maand te geven leverde veel discussie op. Want wat kost dit de maatschappij eigenlijk? Een miljoen euro per jaar. En wat levert het op? Vele baten die (nog) niet in geld zijn uit te drukken. Het belangrijkste? Vrijheid. Aldus Canoy.

Na de presentatie volgde een levendige discussie tussen zowel voor- als tegenstanders van het basisinkomen. Daarbij werd vanuit verschillende invalshoeken naar het thema gekeken: bijvoorbeeld naar de sociale en psychologische effecten van een basisinkomen en de economische en bestuurlijke haalbaarheid van een experiment.

De tijd om iedereen zijn of haar vraag te laten stellen ontbrak: het tekende de betrokkenheid uit de steeds warmere en meer rumoerige zaal. Gespreksleidster Marijke Roskam stelde dat ze zelden een bijeenkomst met zoveel goede input van de aanwezigen had meegemaakt.

Dat het onderwerp leeft, bleek ook uit de belangstelling van de media. Landelijk viel de reportage van Nieuwsuur op. Het is nog niet bekend wanneer Nieuwsuur uitzendt.

Initiatiefnemer Dietske Bouma onderzoekt in samenwerking met kennisinstellingen hoe het experiment in Leeuwarden en/of Fryslân opgezet kan worden. Meer informatie over het vervolg? Neem dan contact op via info@kh.nl

Naar aanleiding van het gesprek heeft de werkgroep Basisinkomen Fryslân een manifest geplaatst op www.basisinkomenfryslan.nl. Sympathisanten kunnen dit ondertekenen. De werkgroep wil een experiment met het basisinkomen starten. Het liefst in een Leeuwarder wijk en een dorp in Fryslân.

Wilt u nog over het experiment nadenken en praten? In de bijlage is de presentatie van Canoy toegevoegd. En hierbij ook een tweetal door hem gepubliceerde artikelen naar aanleiding van zijn presentatie in Leeuwarden.

Experimenteer met een basisinkomen: Do's and Dont's

Basisinkomen: Dendermonde 1 - Oblomov 0