Nieuws

Column Rob Buiter | Gruttobericht vanuit Zuid-Europa

Delen

Column Rob Buiter | Gruttobericht vanuit Zuid-Europa

LEEUWARDEN - Rob Buiter is voor King of the Meadows, bidbookproject van Leeuwarden-Fryslân 2018, in Zuid-Europa. Hij doet regelmatig verslag van het onderzoekswerk naar grutto's. Hieronder zijn eerste blog, dat we via www.keningfanegreide.nl kregen. Het heet:

,,Gelukkig nieuw gruttojaar!

Wanneer begint een gruttojaar? Eén ding is zeker: aan onze (Gregoriaanse) kalender heeft een grutto geen enkele boodschap. Op 1 januari zitten veel vogels in West-Afrika, terwijl een groeiend deel van de vogels zich ook in het zuiden van het Iberische schiereiland ophoudt. Voor een grutto heeft het verschil tussen december en januari waarschijnlijk geen enkele betekenis.

Een logisch begin zou het broedseizoen kunnen zijn. In de strijd om de genen te verspreiden is het uitkomen van een ei toch een hoogtepunt. Of beter: zou het moeten zijn. Het broedseizoen is tegenwoordig eerder een flessenhals dan een hoogtepunt in een gruttoleven. Bovendien zit een grutto 'maar' drie tot hooguit vijf maanden in het broedgebied, dus ook getalsmatig is er wat voor te zeggen om niet het verblijf in Nederland als startpunt van de gruttokalender te nemen.

Op dit moment, half februari, zijn de meeste vogels bezig aan hun trek richting het noorden. Sinds enkele tientallen jaren worden ze daarbij geholpen door rijstboeren in Spanje en Portugal. In de Spaanse Extremadura, en ook in de directe omgeving van Lissabon, aan de kwelders van de Taag, liggen de rijstvelden nu klaar om weer te worden ingezaaid. Maar ondertussen liggen er nog behoorlijk wat restjes rijst in de modder, waar de grutto's zich tegoed aan doen. Wat heet: het is een waar bonanza!

Op de rijstvelden bij Lissabon zag ik de afgelopen dagen één groep van – voorzichtig geschat – tenminste 20.000 vogels. (De foto laat daarvan maar een fractie zien.) Dat is dus al gauw een vijfde of met een beetje pech wel een kwart van de West-Europese populatie! Deze jaarlijkse massale samenscholing van grutto's lijkt daarmee een mooi moment om op deze plek een wekelijkse update te starten van het grutto-onderzoek. Door interviews met de vele gruttomensen in het veld zal ik proberen het wel en wee van de 'Kening' met jullie te volgen. Een goed nieuw gruttojaar gewenst vanaf de oevers van de Taag!"

(De foto komt van de FAcebook-pagina van Kening fan 'e Greide en is gemaakt door Coen van Tuijl).