Nieuws

​Bellen met… | Joop Mulder, projectleider van Sense of Place

Delen

​Bellen met… | Joop Mulder, projectleider van Sense of Place

Sense of Place. Mooie titel, maar wat houdt het in?

,,Het is een verzamelnaam voor tal van projecten die in en rond het Waddengebied worden uitgevoerd. Infrastructurele aanpassingen in het landschap worden samen met de makers van Sense of Place uitgewerkt. Daardoor worden ze aantrekkelijk voor publiek. We geven kunst een centrale rol in de vormgeving van die openbare ruimte. Geen toefje achteraf, maar al aan de rekentafel. Die culturele schil zorgt voor een toeristische en economische impuls."

Een cultuursausje. Kunt u een voorbeeld noemen?

,,Bij Midsland op Terschelling wordt een kwelder aangelegd. Die gaat eruit zien als het schilderij Pier en Oceaan van Piet Mondriaan. Dat schilderij uit 1914 markeerde Mondriaans overgang van naturalisme naar abstractie. Dat vind ik een mooie gedachtegang, want we slaan met Leeuwarden-Fryslân 2018 ook nieuwe en andere wegen in."

Wat is dat eigenlijk, een kwelder?

,,Dat is in het kort een stuk land dat buitendijks ligt en in geulen is verdeeld. Bij hoog water loopt de kwelder onder en als het water weer weg trekt, blijft er voedselrijk modder achter. En dat is weer goed voor de watervogels."

Hoe ver is Sense of Place al met de Mondriaankwelder?

,,Behoorlijk ver. We praten veel met de partijen die de feitelijke aanleg van de kwelder uitvoeren. Dat zijn mensen van Rijkswaterstaat, het Fryske Gea en de Vogelbescherming. Wij bemoeien ons vooral met het uiteindelijke stempel dat de kwelder krijgt. Het stempel van Leeuwarden-Fryslân 2018. De Mondriaankwelder is een blijverdje en kan na 2018 een prachtige toeristische trekpleister worden."

Nog andere plannen waar jullie mee bezig zijn?
,,Jazeker. We werken aan een vismigratieproject bij de Afsluitdijk. Zodat vissen van het IJsselmeer naar de Waddenzee en vice versa kunnen zwemmen. Interessant is ook Holwerd Aan Zee, een project dat het dorp Holwerd direct aan de Waddenzee (video) wil laten grenzen. Het zijn stuk voor stuk waardevolle plannen waar we in de toekomst veel aan hebben."

Zodat de nalatenschap, de legacy, gewaarborgd is?

,,Precies. De projecten maken dan deel uit van een cultuurroute. En da's ook goed voor het toerisme."

U klinkt erg enthousiast…

,,Dat ben ik ook. Culturele hoofdstad is behalve een enorme uitdaging in de eerste plaats een geweldige kans. Voor het hele noorden."

Het hele noorden?

,,Ja. Want het Waddengebied reikt verder dan Friesland alleen. Bovendien, als in Fryslân veel te doen is en het toerisme op gang komt, dan kunnen Groningen en Drenthe natuurlijk ook profiteren."

U doelt onder meer op overnachtingen in hotels.

,,Ja."

Is er echt geen kritische noot die u nog wilt kraken?

,,Nee, haha. Volgens mij wordt binnen de organisatie ook goed nagedacht over wat er ná 2018 moet gebeuren. En de gedachte dat landschapsontwikkeling goed te combineren is met de culturele inbreng spreekt mij bijzonder aan. Kritisch ben ik geenszins, trots daarentegen wel."