Nieuws

Kening fan 'e Greide stelt grutto centraal in Natuurmuseum

Delen

Kening fan 'e Greide stelt grutto centraal in Natuurmuseum

LEEUWARDEN - De grutto staat morgen (dinsdag 3 februari) centraal in het Natuurmuseum Fryslân. In het atrium begint om acht uur een informatieavond.

In Kening fan 'e Greide, zoals het project heet, staat het behoud van het weidevogellandschap centraal.

Betrokkenen blikken terug op 2014 en vooruit naar 2015: met een doorkijkje naar 2018, wanneer Kening fan 'e Greide (als King of the Meadows) onderdeel is van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Over het hoe, wat, wanneer en waarom wordt deze avond uit de doeken gedaan.

Afrikaanse expeditie

Klaas Sietse Spoelstra opent de avond, waarna onderzoeker Jos Hooijmeijer (Rijksuniversiteit Groningen) vertelt over zijn expeditie in Afrikaanse overwinteringsgebieden van de grutto.

Naast wetenschap, zijn burgerparticipatie, verbeelding (sociaal-cultureel) en innovatie (economie & educatie) nog altijd belangrijke thema's binnen Kening fan 'e Greide. Mooi voorbeelden van – aan Kening gelieerde – innovatieve projecten zijn Het Boerengilde en Tjolk (zuivel met duurzame Boerengildemelk).

Catharinus Wierda praat het publiek hierover bij. Wim Hiemstra vertelt op zijn beurt waarom Kening fan 'e Greide een 'samenwerkingsinitiatief' is en blijft. Klaas Sietse Spoelstra geeft daarna inzicht in de ontwikkelingen rondom natuurinclusieve landbouw.

Tenslotte doet muzikant/componist Sytze Pruiksma uit de doeken wat de (LWD2018-)plannen zijn binnen het thema 'verbeelding'.

Omstreeks 21.00 uur is het tijd voor muziek. Ook draagt schrijfster Aggie van der Meer een column voor. Na deze intermezzo's wordt in drie groepen feedback gevraagd op de initiatieven en plannen, om even voor tienen af te sluiten met een terugkoppeling van het besprokene.

Om 19.30 uur gaan de deuren van het atrium open. De toegang is gratis.

Meer informatie over Kening fan 'e Greide:

www.keningfanegreide.nl