Nieuws

2018 is al begonnen | De Hoeve doet historische vondst

2018 is al begonnen | De Hoeve doet historische vondst

Delen

2018 is al begonnen | De Hoeve doet historische vondst

LEEUWARDEN - Een historische vondst is donderdag 24 november aangeboden aan de gedeputeerde van Cultuur Sietske Poepjes. Het is brief die volgens de vinders bewijst dat 'Mien Skip' uit De Hoeve komt.

Het dorpje De Hoeve noemt zich sinds 2015 Cultureel Hoofddorp 2018. Sietske Poepjes toonde zich zeer lovend over het initiatiefrijke dorp De Hoeve, waar de 'mienskipssin' vanzelfsprekend is.

Geheel toevallig stuitte de archivaris van het dorpsarchief afgelopen week op een zeer belangwekkend document. Dit document is het ultieme bewijs dat Mienskip in De Hoeve is ontsproten.

Het achterliggende verhaal (in het Stellingwerfs) werd donderdag uitgesproken in aanwezigheid van de gedeputeerde:

Mien Skip

Daank dat jow oons hier in het Pervinsiehuus wullen ontvangen vandaege. Wi’j bin Wim, Izie en Sjoukje en wi’j kommen van De Hoeve, jow wel bekend netuurlik. De Hoeve, inderdaod, dat kleine dorpien van oer de Tsjonger, dat zo bretaol was om de staotus van Kultureel Hoofddorp 2018 op te eisen. In feberwaori 2015 stonden we mit een grote, luudruchtige groep meensken uit De Hoeve in het mooie stadhuus van Leeuwarden om ons bidbook aan te bieden aan de cultuurwethoolder en de cultuurgedeputeerde.We zongen het Friese en het Stellingwarver volkslied en we gongen veur de verbiening. Verbiening die direct oppakt is deur de toenmalige gedeputeerde deur het ambassadeursschap op zich te nemen. En dat is niet aanders wodden, gelokkig. Oonze huidige gedeputeerde het De Hoeve als ambassadeur in heur hatte sleuten en daor bin we’j netuurlik slim bliede mit.

Mienskip, zeeden we toen, daar dreet het om in De Hoeve. Mienskip, de ruggegraot van oons dorp, en, zeeden we toen in ons enthousiasme, mienskip is zo van toepassing op De Hoeve, dat moet haost wel bij oons uutvunnen wezen. Toen hebben jimme vaaste wel es docht “tjonge jonge, die lui daor uut dat kleine dorpien slaon aordig an de ketel”. Kaekelen kan iederiene, mar eier leggen?

Now deputeerde Poepjes, vandaege, aanderhalf jaor laeter, laoten wi’j jim sien dat wi’j ok eieren kunnen leggen! En willen jo graeg it bewies daorvan overhandigen. Now laoten we op ‘e Hoeve graeg de karke in et midden; doe mar gewoon, en niet te vuule overdrieven. Mar datzelde karkien bi’j oons op et dorp het een grote rol speult as et gaot om MienSkip. Dat zal zomitien duudelik wodden. Het bewies dat mienskip uut De Hoeve komt lag jaorenlang verborgen in oons dorpsarchief en is krektleden weer boven waeter kommen.

Et document verklaort waorom it mienskipsgevuul in oons dorp zo stark is. Waor et precies weg komt, dat weten we eigenlik nog steeds niet, maar et medaillon doet vermoeden dat oons moaie riviertien de Lende daor een belangrieke rol in het speult. Mien Skip wodt sindsdien koesterd tot in lengte van daegen in De Hoeve. Deputeerde, mag ik jow vraogen om dit oolde, kostbere document in ontvangst te nemen en d’r hiel goed op te passen? En misschien wullen jow et eempies veurlezen, dan wodt et iederiene duudelik.

Mien Skip, hikke en tein op De Hoeve. Volgend jaor 1 juli zal het mysterie rond Mien Skip verder wodden ontrafeld. Jim wodden allemaole uutneudigd, en oonze ambassadeur de deputeerde in het bijzonder netuurlik, om hierbi’j te wezen. En… Mien Skip zal d’r, ondanks heur hoge lieftied, in hoogsteigen persoon bi’j wezen.