Valleta 2018

Valletta 2018 - Malta

Yn 2018 is neist Ljouwert ek Valletta (Malta) Kulturele Haadstêd fan Europa.

De rinnende útwikselprojekten binne:

  • Potatoes Go Wild
  • Behind the Front Door
  • Visual Arts, wêryn't de Fryske kuratoaren Lennard Dost en Mare van Koningsveld yn 2015 in tentoanstelling yn Valletta organisearje.
  • Stenden University en University of Malta
  • D'Drive en MCAST

Der komt yn de earste helte fan 2015 in mienskiplik panel dat fêststelle sil oan hokker kritearia en betingsten in gearwurkingsprojekt tusken Ljouwert-Fryslân 2018 en Valletta 2018 foldwaan moat.

Rudi Wester is ferantwurdlik foar de gearwurking mei Malta.

Kinst har fragen stelle oer de gearwurkingsmooglikheden of útwikselingsprojekten tusken Ljouwert en Valletta. rudiwester@2018.nl

Mear ynformaasje oer it programma fan Valletta is hjir te finen.